ORDIN nr.169 din 31 ianuarie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea: Sistemului privind certificarea conformității navelor care arborează pavilionul român cu regulile și reglementările tehnice aplicabile; Criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a competențelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arborează pavilionul român; Listei societăților de clasificare care îndeplinesc criteriile minime stabilite de Uniunea Europeană și ale căror reguli de clasificare sunt recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.169 din 31 ianuarie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
În vigoare: nu: abrogat
Contine:7 art+3 anexe
Index:Nave
Publicare: M.Of. nr. 122/26 feb. 2003
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  O.G. nr.42/1997 privind navigatia civila
Functie activa:
Trimitere la: D. nr.80/1979 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Convenția internaționala din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.722/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind inspecția, supravegherea tehnică și certificarea navelor maritime care arborează pavilion român


Marți, 19 februarie 2019, 18:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.