ORDIN nr.169 din 31 ianuarie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea: Sistemului privind certificarea conformității navelor care arborează pavilionul român cu regulile și reglementările tehnice aplicabile; Criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a competențelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arborează pavilionul român; Listei societăților de clasificare care îndeplinesc criteriile minime stabilite de Uniunea Europeană și ale căror reguli de clasificare sunt recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.541/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Sistemului intensificat de inspecții aplicabil navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român și efectuează voiajuri internaționale (abrogat prin O. nr.1.352/2013)


Luni, 25 martie 2019, 03:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.