LEGE nr.15 din 7 august 1990
privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale
Fisa actului

Descriptori:

Acționari
la societăți comerciale, drepturi și obligații
L. nr.31/1990
L. nr.15/1990

Agenți economici
persoane juridice, regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

Agricultură
societăți agricole și forme de asociere în agricultură, regim juridic
L. nr.36/1991
L. nr.15/1990

Asociere
între regii autonome și societăți comerciale
L. nr.15/1990
vezi:  Partide politice
vezi:  Sindicate

Comerț
activități ale societățiilor comerciale și ale regiilor autonome
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

Comerț exterior
activități, competențe, regii autonome și societăți comerciale
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

Domeniu privat al statului/unităților administrativ teritoriale
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997
H.G. nr.113/1992

Domeniu public
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.50/1991
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001

Închiriere
bunuri
din proprietatea statului
L. nr.15/1990

Întreprinderi de stat
reorganizare
în regii autonome și societăți comerciale
L. nr.15/1990

Locația gestiunii
regim juridic
L. nr.15/1990

Monitorul Oficial al României
R.A. Monitorul Oficial al României
publicații ale agenților economici și a altor acte prevăzute de lege
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
L. nr.82/1991

Patrimoniu
active corporale și necorporale
ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

Persoane juridice
regii autonome
L. nr.15/1990

societăți comerciale
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

Regii autonome
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.26/1990

buget de venituri și cheltuieli, întocmire, Norme metodologice
L. nr.15/1990
L. nr.82/1991
H.G. nr.704/1993
O. nr.616/2000   (M.F.)

Societăți comerciale agricole
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990

Societăți comerciale (exclusiv române)
regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
O.U.G. nr.20/2001

restructurare prin divizare sau fuziune, regim juridic
L. nr.15/1990
L. nr.31/1990
O.G. nr.49/1994

și companii/societăți naționale, privatizare potrivit O.U.G. nr. 88/1997
L. nr.15/1990
L. nr.83/1997
O.U.G. nr.30/1997
H.G. nr.450/1999

unități economice de stat, reorganizare
L. nr.15/1990

Statul român
domeniu public și privat
Constituție/1991
L. nr.15/1990
L. nr.18/1991
L. nr.26/1996
L. nr.213/1998
L. nr.215/2001
O.G. nr.19/1997


Duminică, 17 ianuarie 2021, 06:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.