ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.8 din 27 februarie 2003
privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.240/2003 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  O.U.G. nr.22/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
Derogare de la prevederile art. 2 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2003 nu se aplica societatilor comerciale cu capital majoritar de stat ale caror actiuni au facut obiectul contractelor de vânzare-cumparare semnate de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului între data intrarii în vigoare a actului normativ susmentionat si data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
  H.G. nr.662/2003 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, care beneficiază de împrumuturi în baza art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  H.G. nr.663/2003 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  H.G. nr.723/2003 privind aprobarea împrumuturilor acordate în baza art. 10 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, pentru Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung
  H.G. nr.1.005/2003 pentru aprobarea împrumuturilor acordate în baza art. 10 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, pentru Societatea Comercială "ARO" - S.A. Câmpulung, Societatea Comercială "Roman" - S.A. Brașov și Societatea Comercială "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
  O.U.G. nr.85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
  O.U.G. nr.97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la Societatea Comercială "TEPRO" - S.A. Iași
  O.U.G. nr.114/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "ARO" - S.A. Câmpulung Muscel
  O.U.G. nr.116/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Siderurgica" - S.A. Hunedoara
  H.G. nr.1.249/2003 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  H.G. nr.1.233/2003 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, care beneficiază de extinderea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
  H.G. nr.1.295/2003 privind aprobarea Listei societăților comerciale care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  H.G. nr.1.384/2003 privind aprobarea Listei societăților comerciale la care se fac concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  O.U.G. nr.122/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Roman" - S.A. Brașov și constituirea parcului industrial pe platforma Societății Comerciale "Roman" - S.A.
  H.G. nr.1.417/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 53/2003 privind privatizarea Societății Comerciale "Tractorul UTB" - S.A. Brașov
  H.G. nr.1.529/2003 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  L. nr.569/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  L. nr.602/2003 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea continuării procedurii de negociere competitivă și finalizare a încheierii contractului de mentenanță de material rulant și feroviar pentru circulația în tunel, între Societatea Comercială de Transport cu Metroul București "Metrorex" - S.A. și Societatea Comercială "ALSTOM Transport" - S.A.
  H.G. nr.101/2004 privind aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, pentru unele societăți comerciale din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului - Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie
  H.G. nr.147/2004 privind aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, pentru unele societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  H.G. nr.208/2004 privind aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  H.G. nr.592/2004 pentru aprobarea Listei societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, care beneficiază de prevederile art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  H.G. nr.593/2004 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat
  H.G. nr.621/2004 privind stingerea prin conversie în acțiuni a creanțelor Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului, deținute la unele societăți comerciale, provenite din contractele de împrumut încheiate în baza prevederilor art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003
  O.U.G. nr.26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  H.G. nr.660/2004 pentru aprobarea extinderii înlesnirilor la plată prevăzute la art. 18 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, pentru unele societăți comerciale din portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului
  L. nr.291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.1.639/2004 pentru aprobarea Listei societăților comerciale subordonate autorităților administrației publice locale, la care se efectuează concedieri colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
  L. nr.442/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2004 privind unele măsuri pentru finalizarea privatizării societăților comerciale aflate în portofoliul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului și consolidarea unor privatizări
  H.G. nr.2.251/2004 privind aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2005 și care vor beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.515/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Apa Canal" - S.A. Galați
  H.G. nr.516/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Regia Autonomă Municipală "RAM" Buzău
  H.G. nr.587/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Drumuri și Poduri Vrancea" - S.A.
  H.G. nr.641/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Termoserv" - S.A. Târgu Frumos
  H.G. nr.682/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Braicar" S.A. Brăila
  H.G. nr.684/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Apa Termic Transport" - S.A. Sighișoara
  H.G. nr.718/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Goscom" - S.A. Dorohoi
  H.G. nr.979/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "C.E.T. Energoterm Reșița" - S.A.
  H.G. nr.1.188/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Nicolina" S.A. Iași
  H.G. nr.1.315/2005 privind aprobarea Listei societăților comerciale din portofoliul Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului, care efectuează concedieri colective în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
  H.G. nr.1.813/2005 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "Termica" Vaslui - S.A
  H.G. nr.68/2006 pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, de către Societatea Comercială "URBAN" S.A. Slobozia, județul Ialomița


Vineri, 03 decembrie 2021, 18:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.