ORDIN nr.167 din 31 ianuarie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea organismelor de certificare și a laboratoarelor care realizează evaluarea conformității ambarcațiunilor de agrement

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.167 din 31 ianuarie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
În vigoare: nu: abrogat
Contine:4 art+anexa (N.met cu anexele 1 si 2)
Index:Ambarcatiuni de agrement ; laboratoare
Publicare: M.Of. nr. 172/19 mar. 2003
Temei legal:
  H.G. nr.312/2002 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ambarcațiunilor de agrement (abrogat prin H.G. nr.2.195/2004)
art.16
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.859/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 167/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea organismelor de certificare și a laboratoarelor care realizează evaluarea conformității ambarcațiunilor de agrement (abrogat prin O. nr.326/2018)

dispune republicarea
Abrogat: O. nr.326/2018 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea și notificarea la Comisia Europeană și celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor de evaluare a conformității ambarcațiunilor de agrement, motovehiculelor nautice și echipamentelor maritime


Miercuri, 20 februarie 2019, 05:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.