LEGEA MINELOR nr.85 din 18 martie 2003
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.358/2003 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Nemetalifere Harghita" - S.A.
art.21 alin.(1).
  H.G. nr.359/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Mineral" - S.A.
art.21 alin.(1).
  H.G. nr.360/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Multiprod" - S.A.
art.21 alin.(1).
  H.G. nr.361/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Bega Minerale Industriale" - S.A.
art.21 alin.(1).
  H.G. nr.370/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "ICIM" - S.A. Arad
art.21 alin.(1).
  H.G. nr.371/2003 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Titan" - S.R.L
art.21 alin.(1).
  H.G. nr.372/2003 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Apelor Minerale - S.A.
art.21 alin.(1).
  H.G. nr.409/2003 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Sibarex" - S.A.
art. 21 alin. (1)
  H.G. nr.494/2003 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Marmosim" - S.A.
art. 21 alin. 1
  H.G. nr.495/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Marmosim" - S.A.
art. 21 alin. 1
  H.G. nr.514/2003 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Marmosim" - S.A.
art. 21 alin. 1
  Decizie nr.4/2003 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a calcarului din perimetrul Petreștii de Jos
art. 31 lit. b, art. 32 si art. 37
  Decizie nr.5/2003 privind încetarea concesiunii activităților miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Baia
art. 37
  Decizie nr.6/2003 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a calcarelor ornamentale din perimetrul Valea Seacă-Pietroasa
art.37
  H.G. nr.554/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Asco" - S.A
  H.G. nr.555/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Construcții Bomex" - S.R.L
  H.G. nr.556/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Foradex" - S.A
  H.G. nr.557/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Belevion Impex" - S.R.L.
  H.G. nr.558/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Pro Conic" - S.R.L. Buciumi
art.21 alin.1, art.60 alin.1
  Decizie nr.7/2003 privind încetarea concesiunii activitatilor miniere de explorare a bentonitei din perimetrul Mihaiesti-Panc
  Decizie nr.8/2003 privind incetarea activitatilor miniere de explorare a apei minerale necarbogazoase (plata) din perimetrul Domogled-Baile Herculane
  Decizie nr.9/2003 privind incetarea activitatilor miniere de explorare a apei minerale necarbogazoase (plata) din perimetrul Stana de Vale
  H.G. nr.678/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Caris Impex" - S.R.L.
art. 21 alin. (1), art. 60
  O. nr.78/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea căldurii din sistemul geotermal din perimetrul Moara Vlăsiei, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Foradex" - S.A. București
art.15, art.21 alin. (1)
  O. nr.79/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea căldurii din sistemul geotermal din perimetrul Balotești, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Foradex" - S.A. București
art.15, art.21 alin. (1)
  O. nr.80/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea nămolului terapeutic din perimetrul Lac Mitreni, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Balmec" - S.R.L. Mitreni
art.15, art.21 alin. (1)
  O. nr.81/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea căldurii din sistemul geotermal din perimetrul Ciocaia, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Spirom" - S.R.L. Cluj
art.15, art.21 alin. (1)
  O. nr.85/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Lebeș-Bucovina Nord, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Domarom Star" - S.R.L. Fundu Moldovei
  O. nr.86/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Stejarul, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Fornetti România" - S.R.L. Timișoara
  O. nr.87/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Valea Bârza, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială pentru Promovare Internațională - S.R.L. București
  H.G. nr.756/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale (abrogat prin H.G. nr.1.419/2009)
art.55 alin. (2)
  H.G. nr.793/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Industrie Mică și Prestații" - S.A.
  H.G. nr.794/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Citadela Com" - S.R.L.
  H.G. nr.795/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
art.21 alin.(1) si art.60
  Decizie nr.10/2003 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a nisipului și pietrișului din perimetrul Pârâul Marcului
art. 31 lit. b), art. 32, art. 37 alin. (1)
  O. nr.123/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea calcarului cu brucit din perimetrul Valea Mare - Budureasa, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Geoasset" - S.R.L. București
  O. nr.124/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Dealul Cetății, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Mineral Quantum" - S.R.L. Sâncrăieni
  O. nr.125/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea gipsului din perimetrul Dumbrava - Macău, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Knauf Gips" - S.R.L. București
  O. nr.131/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Pischia, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Stea Rom" - S.R.L. Timișoara
art. 21 alin. (1)
  O. nr.132/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea apei minerale din perimetrul Vedere-Cetățuia, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Perla Harghitei" - S.A. Sâncrăieni
art. 15 si 21 alin. (1)
  O. nr.65/2003 al ministrului economiei și comerțului și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Regulamentului de topografie minieră
art. 64
  O. nr.140/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea tufurilor din perimetrul Buda, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Moldocim" - S.A. Bicaz
art. 15, art. 21 alin. (1)
  H.G. nr.926/2003 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VII-a
art. 51- 53, art.56
  O. nr.147/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind stabilirea diluției și a pierderilor în cazul minereurilor aurifere, neferoase și feroase
art.55 alin. (1) lit l)
  Decizie nr.12/2003 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Jumalț
art. 31 lit. b), art. 32, art. 37 alin. (1)
  O. nr.160/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind concursul public de oferte nr. 35/2003 pentru concesionarea unor activități miniere de explorare
art.15
  Decizie nr.13/2003 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a apei minerale din perimetrul Hășmaș
  Decizie nr.14/2003 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a nisipului și pietrișului din perimetrul Sâmbăteni-Zăbrani
art. 31 lit. b), art. 32, art. 37 alin. (1)
  H.G. nr.1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003
art. 62
  Decizie nr.15/2003 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a calcarului ornamental din perimetrul Valea Binșelului - Cresuia
art.31 lit.b) , art.32, art.37 alin. (1)
  O. nr.197/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Normelor metodologice privind executarea lucrărilor de cadastru de specialitate în domeniul extractiv minier
art.55 lit.m)
  H.G. nr.1.588/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cariera de Piatră Cerepeș" - S.A.
  H.G. nr.1.589/2003 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Argiref" - S.A. 4 1.590. - Hotărâre privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Agroprodexport" - S.R.L.
  H.G. nr.1.590/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Agroprodexport" - S.R.L.
  H.G. nr.1.607/2003 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Tisza - Mureș" - S.A.
art.21 alin.(1), art.60 alin.(1)
  H.G. nr.1.608/2003 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Marsim International" - S.R.L.
art.21 alin.(1)
  Decizie nr.1/2004 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a nisipului bituminos din perimetrul Păcureți-Matița-Măgura
  H.G. nr.73/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare a apei minerale naturale carbogazoase, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Minexfor" - S.A.
art.13, art.21 alin.(1)
  H.G. nr.74/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cariera Urviș Comprod" - S.R.L.
art.13, art.21 alin.(1), art.60 alin.(1)
  H.G. nr.75/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare a căldurii din sistemul geotermal Beiuș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Transgex" - S.A
art.21 alin.(1), art.60 alin.(1)
  H.G. nr.76/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Hercules" - S.A
art.13, art.21 alin.(1), art.60 alin.(1)
  H.G. nr.77/2004 privind aprobarea unei licențe de dare în administrare a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
art.13, art.21 alin.(1), art.60 alin.(1)
  O. nr.34/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art.15, art.21 alin. (1)
  Decizie nr.2/2004 privind încetarea concesiunii activităților miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Adjud
  O. nr.56/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuțiilor sale
art.48
  H.G. nr.196/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "IFCONS" - S.A
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.197/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Moor Mineral" - S.R.L.
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.198/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A. Mediaș
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.200/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "DRUMCO" - S.A
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.189/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Soceram" - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1), art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.190/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "T.C.I.F." - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1), art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.191/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Pegrom Company" - S.R.L.
art. 13, art. 21 alin. (1), art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.192/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cominex Nemetalifere" - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1), art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.195/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Nemetalifere Harghita" - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1), art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.203/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "ROMACO" - S.A.
  H.G. nr.204/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Metaloterm" - S.R.L.
art. 13, art. 21 alin. (1), art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.205/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1), art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.206/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Regia Autonomă de Drumuri Municipale Arad
art. 13, art. 21 alin. (1), art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.201/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "CONAR" - S.A
  H.G. nr.202/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cercon Arieșul" - S.A.
  H.G. nr.199/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Foradex" - S.A
art. 13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.193/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Trust Comin" - S.A.
art.13, art. 21alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.194/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Oel Company" - S.R.L.
art.13, art. 21alin. (1), art.60 alin. (1)
  O. nr.58/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale și al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind aplicarea și urmărirea măsurilor stabilite în programul de conformare, planul de refacere a mediului și proiectul tehnic, precum și reglementarea modului de operare cu garanția financiară pentru refacerea mediului afectat de activitățile miniere (abrogat prin O. nr.202/2013)
art.20 alin. (1) lit.d) si alin. (4)
  Decizie nr.3/2004 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a argilei caolinoase din perimetrul Șerbota
art.37 alin. (1)
  H.G. nr.260/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială și Turism "Crișul" - S.A.
  H.G. nr.261/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "SCADT" - S.A.
  O. nr.60/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea granitului din perimetrul Traian, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Uranus-Pluton" - S.R.L.
art. 15, art. 21alin. (1)
  H.G. nr.318/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Huilei - S.A.
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.319/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.322/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Corint" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1), art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.323/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "A.E.P. Giurgiu Port" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.324/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Atlas" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.325/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea de Construcții Hidrotehnice "S.C.H." - S.A.
  H.G. nr.326/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești 2-3 327. - Hotărâre privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "AGECOM" - S.A.
  H.G. nr.328/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Lignitului Oltenia - S.A.
  H.G. nr.329/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Construcții și Îmbunătățiri Funciare" - S.A.
  H.G. nr.327/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "AGECOM" - S.A.
  H.G. nr.419/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "SEVERINA" - S.A.
  H.G. nr.420/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "MATCON" - S.A.
  H.G. nr.421/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Lignitului "Oltenia" - S.A.
  H.G. nr.423/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A.
  H.G. nr.487/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "CARB" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.488/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "LAFARGE AGREGATE BETOANE" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  O. nr.83/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art.15 si art.21 alin. (1)
  O. nr.86/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de exploatare - Runda nr. 39/2004
art.19
  O. nr.87/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art.21 alin. (1)
  H.G. nr.765/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Națională a Cărbunelui - S.A. Ploiești
art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.766/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "REMIN" - S.A
  H.G. nr.767/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "TURBAMIN" - S.A
  O. nr.96/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 15 si art. 21 alin. (1)
  O. nr.98/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licenței de concesiune pentru explorarea nisipului și pietrișului din perimetrul Lucăcești 4, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Chilia" - S.R.L. Baia Mare
art.15, art.21
  O. nr.101/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea modelului-cadru al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul efectuării de activități miniere (abrogat prin O. nr.144/2005)
Art. 57
  H.G. nr.928/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
art.60 alin. (1)
  H.G. nr.929/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
art.60 alin.(1)
  H.G. nr.930/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
art.60 alin. (1)
  H.G. nr.931/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
art.60 alin. (1)
  O. nr.146/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Instrucțiunilor tehnice de reglementare a eliberării permiselor de exploatare (abrogat prin O. nr.40/2005)
art.28 si 30
  Decizie nr.6/2004 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a sării din perimetrul Ocna Mureș - Copand - Dealul Dumbrava
art.35 lit.b)
  H.G. nr.1.039/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "DUPLEX" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.1.040/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea de Construcții "CCCF" - S.A. Deva
art. 13, al art. 21 alin. (1) si al art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.041/2004 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru exploatare petrolieră în perimetrul DEE V - 13 Ghergheasa, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "FORADEX" - S.A.
  H.G. nr.1.038/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Wienerberger - Sisteme de Cărămizi" - S.R.L.
art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.049/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Mangalia" - S.A.
Art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.203/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Băița" - S.A
  O. nr.537/2004 al ministrului economiei și comerțului privind mandatarea Direcției generale resurse minerale, prin Grupul pentru Coordonarea Programului de Închidere și Ecologizare a Minelor, să preia în numele statului anexele tehnice și dependințele a căror demontare poate periclita securitatea lucrărilor, de la agenții economici care au avut în administrare sau în concesiune minele și carierele pentru care s-a aprobat închiderea definitivă prin hotărâre a Guvernului, începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 926/2003
  O. nr.175/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 15, art. 21 alin. (1)
  O. nr.176/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 15, 21 alin. (1)
  H.G. nr.1.330/2004 privind aprobarea majorării cheltuielilor totale pentru închiderea, ecologizarea și monitorizarea factorilor de mediu postînchidere ale unor mine și cariere aprobate prin hotărâri ale Guvernului
art.56
  H.G. nr.1.413/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "GRANIT STAR" - S.A.
art.60 alin. (1)
  H.G. nr.1.414/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Direcția Județeană a Drumurilor - R.A. Deva
art.13, 21 alin. (1), 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.416/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A
  H.G. nr.1.418/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "VIRCONDIRO" - S.R.L.
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.1.477/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.598/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cema" - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.592/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "PHOENIX" - S.A.
art.13, 21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.1.593/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Administrația Națională "Apele Române"
art.13, 21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.1.594/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Conar" - S.A.
art.13, 21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.1.595/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A
art.13, 21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.1.596/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Bega Upsom" - S.A
art.13, 21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  O. nr.222/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități miniere de exploatare - Runda nr. 42/2004
  O. nr.227/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
  H.G. nr.1.712/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "SUCPI" - S.A
art. 13, al art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.713/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "ARGOS" - S.A
art. 13, al art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.714/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "MESACONS" - S.A.
art. 13, al art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.715/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială Turism "Arieșul" - S.A.
art. 13, al art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.716/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "CONSMIN" - S.A.
art. 13, al art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.717/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "CROSI" - S.A.
art. 13, al art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.1.721/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Drumuri și Poduri" - S.A. Buzău
art. 13, al art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  Decizie nr.8/2004 privind încetarea concesiunii activităților miniere de explorare a tufurilor din perimetrul Buda, județul Bacău
art.31 lit.b) si art. 32
  H.G. nr.1.819/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Apullum Cons" - S.A.
  H.G. nr.1.820/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Lafarge Agregate Betoane" - S.A.
  H.G. nr.1.821/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Cominex Nemetalifere" - S.A.
  H.G. nr.1.836/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Hidroconstrucția" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1)
  H.G. nr.1.837/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Apemin Tușnad" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1)
  H.G. nr.1.838/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "ARG CHEMISYSTEMS" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1)
  H.G. nr.1.846/2004 privind aprobarea conservării, închiderii definitive și monitorizării factorilor de mediu postînchidere a unor mine și cariere, etapa a VIII-a
art. 51, 52, 53 si 56
  O. nr.237/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în exercitarea atribuțiilor sale
art. 48
  O. nr.239/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art.15, art.21 alin. (1)
  O. nr.240/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
art.15, art.21 alin. (1)
  O. nr.244/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art.15, art.21 alin. (1)
  O. nr.782/2004 al ministrului de stat, ministrul economiei și comerțului, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de atestare tehnico-profesională a specialiștilor în activitatea de proiectare și verificare a planurilor de închidere a obiectivelor miniere și a proiectelor tehnice de execuție a lucrărilor miniere, a specialiștilor în activitatea de asistență tehnică - dirigenție de șantier pentru lucrări miniere și a specialiștilor în activitatea de execuție a lucrărilor miniere (abrogat prin O. nr.2.827/2008)
  H.G. nr.2.070/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "ALCIF" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.2.071/2004 privind aprobarea unei licențe de dare în administrare a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Ministerul Sănătății
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  O. nr.248/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art.15 si art.21 alin. (1)
  Decizie nr.12/2004 privind încetarea concesiunii activităților miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Stolniceni Prăjescu
  Decizie nr.13/2004 privind încetarea concesiunii activităților miniere de exploatare a dolomitului din perimetrul Pârâul Limpedea-Izvorul Alb
  Decizie nr.9/2004 privind încetarea concesiunii activităților miniere de exploatare a andezitului din perimetrul Zagra
  Decizie nr.10/2004 privind încetarea concesiunii activităților miniere de exploatare a dacitului din perimetrul Valea Cormaia Km 5
  Decizie nr.11/2004 privind încetarea concesiunii activităților miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Cozmești
  O. nr.249/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități miniere de explorare - Runda 43/2004
  H.G. nr.2.177/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Com-Beton" - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.2.182/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "TIMCAVE CONSTRUCT" - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  O. nr.260/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art.15, art.21 alin. (1)
  O. nr.265/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
art. 15 si 21 alin. (1)
  H.G. nr.2.349/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Bega Upsom" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1)
  H.G. nr.2.350/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Antrepriza de Construcții și Instalații" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1)
  H.G. nr.2.351/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Carpat Agregate" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1)
  H.G. nr.2.369/2004 privind aprobarea unei licențe de dare în administrare pentru exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Consiliul Local al Orașului Pâncota
  H.G. nr.2.368/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "GEIA PREF PAN" - S.R.L.
  H.G. nr.2.388/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Administrația Națională "Apele Române" - S.A.
art. 13 si 21 alin. (1)
  H.G. nr.2.389/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Marmosim" - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  H.G. nr.2.391/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "TCIND" - S.A.
art. 13 si art. 21 alin. (1)
  H.G. nr.2.384/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Direcția Județeană a Drumurilor - R.A. Deva
  H.G. nr.2.459/2004 privind aprobarea unor licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiate între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "MARMOSIM" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1), art.60 alin. (1)
  H.G. nr.2.460/2004 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "ARCOM" - S.A.
art.13, art.21 alin. (1)
  O. nr.1/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
art.15, art.21 alin. (1)
  O. nr.10/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
art. 15, art. 21 alin. (1)
  O. nr.15/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 15 si art. 21
  O. nr.17/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind conținutul-cadru pentru elaborarea Planului de refacere a mediului și a Proiectului tehnic de refacere a mediului (abrogat prin O. nr.202/2013)
art. 16 alin. (1) si art. 20 alin. (1) lit.d)
  O. nr.21/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 15 si art. 21 alin. (1)
  O. nr.40/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind eliberarea permiselor de expolatare (abrogat prin O. nr.94/2009)
art. 28, art. 30 si art. 55 alin. (1) lit. l)
  H.G. nr.918/2005 privind aprobarea unei licențe de concesiune a activității miniere de exploatare, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A.
art. 13, art. 21 alin. (1) si art. 60 alin. (1)
  O. nr.99/2005 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 15 și art. 21 alin. (1)
  O. nr.127/2010 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 15 alin. (1), art. 21 alin. (1)
  O. nr.138/2010 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenția Națională pentru Resurse Minerale în domeniul minier
  O. nr.142/2010 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009
  H.G. nr.997/2010 privind aprobarea închiderii definitive și monitorizării postînchidere a stării de siguranță a obiectivului și a factorilor de mediu a unor mine și cariere, etapa a XI-a, și modificarea unor acte normative în domeniul închiderii unor mine și cariere
  Decizie nr.3/2010 a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a minereurilor metalifere din perimetrul Lăpușnicu Mare - Șopot
art. 31 lit. b), art. 32, art. 37 alin. (1)
  Decizie nr.4/2010 a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a resurselor minerale din zăcământul de argile comune din perimetrul Fântânele, județul Arad, și perimetrul Ceala I, județul Arad
art. 31 lit. b), art. 32, art. 37 alin. (1)
  Decizie nr.5/2010 a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Ilba
art. 31 lit. b), art. 32, art. 37 alin. (1)
  O. nr.181/2010 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 15 alin. (1), art. 21 alin. (1)
  O. nr.2.840/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru prelungirea termenului prevăzut la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 75/2008 privind aprobarea Planului de acțiuni pentru continuarea exploatării în siguranță a zăcământului de sare de la Ocnele Mari, județul Vâlcea, a Programului de monitorizare a Câmpului II de sonde Ocnele Mari - etapa II și a Programului de monitorizare a câmpurilor aflate în exploatare la Ocnele Mari, județul Vâlcea
art. 56 lit. k)
  O. nr.5/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
  Decizie nr.1/2011 a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Drăgășani
art. 31 lit. b), art. 32, art. 37 alin. (1)
  O. nr.120/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de concesiune pentru explorare
art. 15 alin. (1), art. 21 alin. (1)
  O. nr.124/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
art. 15 alin. (1), art. 21 alin. (1)
  O. nr.125/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Instrucțiunilor privind eliberarea permiselor de exploatare, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 94/2009
art. 28, art. 30, art. 55 alin. (1) lit. l)
  O. nr.133/2011 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare
  Decizie nr.2/2011 a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a calcarului din perimetrul Vârghiș
  Decizie nr.3/2011 a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a andezitului din perimetrul Săcuieu
art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32, art. 37 alin. (1)
  Decizie nr.5/2011 a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de explorare a porfirului cuarțifer din perimetrul Strenița
art. 31 lit. b), art. 32, art. 37 alin. (1)
  O. nr.12/2012 al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unei licențe de dare în administrare pentru explorare
art. 13, art. 21 alin. (1)
  Decizie nr.1/2012 a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului din perimetrul Calafat (Dunăre km 791,5 -792,5)
art. 31 lit. b), art. 32, art. 37 alin. (1)


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 00:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.