HOTĂRÂRE nr.304 din 20 martie 2003
privind mandatarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței să semneze Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.304 din 20 martie 2003
Emitent: Guvern
Încadrare: act individual
Publicare: M.Of. nr. 238/8 apr. 2003
Temei legal:
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  O.G. nr.16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.621/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat (abrogat prin H.G. nr.90/2006)
Functie pasiva:
Modificat: O.U.G. nr.95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia
- modifică anexa
  L. nr.122/2007 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului adițional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcțională a amplasamentului "Centrul Dâmbovița" și de finalizare a construcțiilor existente și mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului pentru semnarea acestuia
- aprobă O.U.G. nr. 95/2006


Joi, 02 decembrie 2021, 17:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.