ORDIN nr.289 din 27 februarie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Procedurii de evaluare a organismelor abilitate să elaboreze agremente tehnice

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.289 din 27 februarie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 243/9 apr. 2003
Temei legal:
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
art.38 alin.(2).
  H.G. nr.102/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.622/2004)
art.21.
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
  H.G. nr.675/2002 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcții
  H.G. nr.102/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.622/2004)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.270/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Procedurii de evaluare și desemnare a organismelor autorizate să elibereze agremente tehnice europene pentru produse pentru construcții


Joi, 21 februarie 2019, 01:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.