HOTĂRÂRE nr.348 din 27 martie 2003
pentru modificarea și completarea unor metodologii fiscale

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.348 din 27 martie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 248/10 apr. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
art. XIII alin. (1), (11)
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.598/2002 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată
modifică anexa
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
modifică anexa
Trimitere la: H.G. nr.831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiara și contabila și a normelor metodologice privind intocmirea și utilizarea acestora (abrogat prin H.G. nr.105/2009)
  O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
  O.G. nr.70/2001 pentru ratificarea Actelor adoptate de Congresul Uniunii Poștale Universale de la Beijing (1999)
  L. nr.345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată (abrogata prin L. nr.571/2003)
  O.G. nr.36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
  O.U.G. nr.5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice (abrogata prin O.U.G. nr.70/2011)


Sâmbătă, 13 august 2022, 21:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.