ORDIN nr.4.927 din 14 noiembrie 2002
al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.927 din 14 noiembrie 2002
Emitent: Ministerul Educației și Cercetării
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 257/14 apr. 2003
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art. 127, art. 128, art. 141 lit. p)
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art. 7, 9, 10, 13, 14, 16, 44 si 45
Functie activa:
Abrogă: O. nr.5.026/2001 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar
  O. nr.5.058/2001 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea și vacantarea posturilor/catedrelor din învățământul preuniversitar
  O. nr.3.215/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea posturilor/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat prin detașare în interesul învățământului sau la cerere a personalului didactic titular, precum și prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat
  O. nr.3.325/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea pretransferării personalului didactic titular și a transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere a activității sau prin desființarea unor unități școlare
  O. nr.3.342/2002 al ministrului educației și cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar începând din anul școlar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învățământ
  O. nr.3.469/2002 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar începând din anul școlar 2002-2003, ca urmare a aplicării Planului-cadru de învățământ, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.342/2002
  O. nr.3.470/2002 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului național pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante în învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.026/2001
  O. nr.3.471/2002 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Metodologia privind ocuparea posturilor/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat prin detașare în interesul învățământului sau la cerere a personalului didactic titular, precum și prin suplinire cu personal didactic calificat ori necalificat, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.215/2002
  O. nr.3.472/2002 al ministrului educației și cercetării pentru modificarea și completarea Metodologiei privind organizarea și desfășurarea pretransferării personalului didactic titular și a transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângerea activității sau prin desființarea unor unități școlare, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.325/2002
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  O.G. nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar
  L. nr.109/1999 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.5.644/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar


Joi, 18 aprilie 2019, 13:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.