ORDIN nr.538 din 7 aprilie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Sistemului de inspecții obligatorii pentru operarea în siguranță a navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă și pasageri, precum și a navelor de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.538 din 7 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Publicare: M.Of. nr. 264/16 apr. 2003
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
art. 69 si art. 70 din Acord
  O.G. nr.19/1997 privind transporturile
art. 13 alin. (1) si (2)
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.306/1999 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind clasificarea și construcția navelor de navigație interioară - cod MT.RNR-NI-99
  O. nr.581/1999 al ministrului transporturilor privind cerințele minime pentru navele maritime care transportă mărfuri periculoase sau poluante (abrogat prin O. nr.728/2003)
  O. nr.947/2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Regulamentului privind standardele de instruire, confirmarea competenței și eliberarea brevetelor/ certificatelor de capacitate pentru personalul navigant maritim (abrogat prin O. nr.1.172/2004)
  O. nr.1.414/2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale (abrogat prin O. nr.654/2003)
  O. nr.1.730/2001 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea sistemelor de raportare a incidentelor în care sunt implicate nave maritime care transportă mărfuri periculoase, substanțe dăunătoare și/sau poluanți marini
  O. nr.331/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea măsurilor privind întărirea managementului siguranței navelor de tip Ro-Ro ferry care transportă și pasageri și care operează în serviciu regulat (abrogat prin O. nr.2.258/2006)


Vineri, 15 februarie 2019, 23:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.