ORDIN nr.542 din 8 aprilie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat
Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.542 din 8 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Publicare: M.Of. nr. 269/17 apr. 2003
Temei legal:
  H.G. nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
art. 5 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  O.U.G. nr.60/2001 privind achizițiile publice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
  H.G. nr.461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice
  O. nr.1.013/2001 al ministrului finanțelor publice și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea structurii, conținutului și modului de utilizare a Documentației standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei pentru achiziția publică de servicii
  H.G. nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.410/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind completarea art. 2 din Metodologia privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 542/2003
  O. nr.1.727/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea art. 6 alin. (2) lit. i) din Metodologia privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 542/2003
  O. nr.979/2016 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru modificarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, amenajarea teritoriului, urbanism și habitat, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 542/2003


Sâmbătă, 16 februarie 2019, 10:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.