INSTRUCȚIUNI nr.DB337/3615/F din 2003
ale ministrului sănătății și familiei și ale ministrului administrației publice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local

Identificare act:
Numar/data: Instrucțiuni nr.DB337 din 16 ianuarie 2003
Emitent: Ministerul Sănătății și Familiei
Numar/data: Instrucțiuni nr.3615/F din 17 ianuarie 2003
Emitent: Ministerul Administrației Publice
Contine:24 art+3 anexe
Index:unitati sanitare
spitale
Publicare: M.Of. nr. 44/27 ian. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.100/1998 privind asistența de sănătate publică (abrogata prin L. nr.95/2006)
  O.G. nr.124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  L. nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  L. nr.146/1999 privind organizarea, funcționarea și finanțarea spitalelor (abrogata prin L. nr.270/2003)
  H.G. nr.1.031/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale
  L. nr.215/2001 Legea administrației publice locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.639/2002 privind trecerea unor unități spitalicești din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor Câmpulung și Curtea de Argeș și al orașului Mioveni, județul Argeș, și în administrarea consiliilor locale respective
  H.G. nr.640/2002 privind trecerea unor unități spitalicești din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș
  H.G. nr.866/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiilor, orașelor și comunelor și în administrarea consiliilor locale respective
  H.G. nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al județelor și în administrarea consiliilor județene respective
  H.G. nr.1.096/2002 privind trecerea imobilelor în care își desfășoară activitatea unele unități sanitare de interes local din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Sănătății și Familiei în domeniul public al municipiului București și în administrarea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București
  L. nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local
Se referă la: O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 14:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.