ORDIN nr.287 din 27 februarie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.287 din 27 februarie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 287/24 apr. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.19/1997 privind transporturile
art. 12 lit. i)
  O.G. nr.42/1997 privind navigatia civila
art. 2 alin. (3)
  O.G. nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
art. 4 alin. (2), art. 19 alin. (2) si (3), art. 72 alin. (1), art. 74 alin. (1)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.595/2000 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenților economici care prestează servicii în porturi, pe căi și canale navigabile
la 24 mai 2003
totodata, abrogă:
O. nr.825/2000 al ministrului transporturilor privind modificarea și completarea art. 6 din Ordinul ministrului transporturilor nr.595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenților economici care prestează servicii în porturi, pe căi și canale navigabile
O. nr.1.867/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, pentru abrogarea art. 6 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 595/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de autorizare a agenților economici care prestează servicii în porturi, pe căi și canale navigabile, cu modificările ulterioare, și a alin. (2) al art. 2 din normele metodologice prevăzute în anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 595/2000
Trimitere la: L. nr.17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al mării teritoriale și al zonei contigue ale României
  L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  H.G. nr.441/1995 pentru stabilirea și sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile și in porturi (abrogat prin H.G. nr.876/2007)
  L. nr.85/1997 privind acceptarea de catre Romania a Codului international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor și pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei -- Codul I.S.M.), adoptat de catre Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993
  O.G. nr.42/1997 privind navigatia civila
  O.G. nr.22/1999 privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
art. 4
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogata prin L. nr.300/2004)
  O. nr.287/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval (abrogat prin O. nr.37/2014)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.1.303/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr.287/2003 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval (abrogat prin O. nr.37/2014)
  O. nr.20/2007 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru abrogarea lit. d) a alin. (1) al art. 5 din anexa nr. 2 - "Criteriile de autorizare a agenților economici care desfășoară activități de transport naval în porturi și pe căi navigabile, cuprinse în anexa nr. 1 la ordin" - la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 287/2003 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval (abrogat prin O. nr.37/2014)
  O. nr.866/2009 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru modificarea anexelor la Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 287/2003 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval (abrogat prin O. nr.37/2014)
Abrogat: O. nr.37/2014 al ministrului transporturilor privind autorizarea operatorilor economici pentru desfășurarea activității de transport public de pasageri și/sau de mărfuri pe căi navigabile interioare


Marți, 26 martie 2019, 20:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.