ORDIN nr.308/409/189 din 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței, al ministrului de interne și al ministrului administrației publice pentru aprobarea Procedurii de evaluare și desemnare a organismelor abilitate pentru atestarea conformității produselor pentru construcții

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.308 din 28 februarie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Numar/data: Ordin nr.409 din 12 martie 2003
Emitent: Ministerul de Interne
Numar/data: Ordin nr.189 din 5 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Administrației Publice
În vigoare: intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României
Publicare: M.Of. nr. 297/5 mai. 2003
Temei legal:
  H.G. nr.102/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.622/2004)
art.37 alin. 5
Functie activa:
Trimitere la: H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
  O.G. nr.38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformitatii (abrogata prin O.G. nr.23/2009)
  L. nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  L. nr.245/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 38/1998 privind acreditarea și infrastructura pentru evaluarea conformității (abrogata prin O.G. nr.23/2009)
  H.G. nr.487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea națională a laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
  H.G. nr.102/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (abrogat prin H.G. nr.622/2004)
  O. nr.165/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului industriei și resurselor pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformității produselor pentru construcții (abrogat prin O. nr.1.558/2004)


Sâmbătă, 16 februarie 2019, 05:32

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.