ORDIN nr.229/535 din 2003
al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor și procedurilor pentru punerea la dispoziție, de către Regia Națională a Pădurilor, a masei lemnoase pe picior ce se alocă Agenției Naționale pentru Locuințe în scopul construirii de locuințe pentru tinerii proveniți din instituții de ocrotire socială și care au împlinit vârsta de 18 ani

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.229 din 26 martie 2003
Emitent: Ministerul Agriculturii, Alimentației și Pădurilor
Numar/data: Ordin nr.535 din 7 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Publicare: M.Of. nr. 310/8 mai. 2003
Temei legal:
  H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
art. 211 din Normele metodologice
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
  H.G. nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
  H.G. nr.1.081/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea licitațiilor pentru dobândirea de către agenții economici care au activitate în domeniul prelucrării lemnului în produse finite a dreptului de a încheia contracte de vânzare-cumpărare pe termen lung a masei lemnoase cu Regia Națională a Pădurilor


Vineri, 22 februarie 2019, 16:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.