ORDIN nr.612 din 22 aprilie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru desemnarea persoanelor cu atribuții de control al respectării prevederilor Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 271/2002, și pentru împuternicirea persoanelor cu atribuții de constatare și sancționare a contravențiilor

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.612 din 22 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Încadrare: act individual important
Publicare: M.Of. nr. 313/9 mai. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art.15 alin.(1) si (2), art.16
  H.G. nr.271/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian (abrogat prin H.G. nr.1.871/2006)
art.2 alin.(1), art.5
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  H.G. nr.271/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind utilizarea sistemelor computerizate de rezervare în transportul aerian (abrogat prin H.G. nr.1.871/2006)
  L. nr.180/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.2.365/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru abrogarea unor ordine privind aviația civilă


Marți, 19 februarie 2019, 17:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.