ORDIN nr.597 din 21 aprilie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.597 din 21 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 317/12 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere intre Romania, pe de o parte, și Comunitatile Europene și statele membre ale acestora, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993
  O.G. nr.19/1997 privind transporturile
art.12 lit. g si h
  O.G. nr.44/1997 privind transporturile rutiere (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.109/2005, L. nr.102/2006)
art.4 alin.2 lit. b si e
  H.G. nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (abrogat prin H.G. nr.1.391/2006)
art. 71 alin. 2
Functie activa:
Abrogă: O. nr.150/1999 al ministrului transporturilor privind obținerea certificatelor de pregătire profesională de către conducătorii autovehiculelor de transport mărfuri, a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, precum și de către conducătorii autovehiculelor de transport rutier de persoane
Trimitere la: O.G. nr.19/1997 privind transporturile
  O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  H.G. nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (abrogat prin H.G. nr.1.391/2006)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.521/2007 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 7,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite (abrogat prin O. nr.1.214/2015)
  O. nr.516/2007 al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite și pentru reglementarea unor aspecte privitoare la aplicarea acestuia (abrogat prin O. nr.1.214/2015)
Abrogat: O. nr.1.214/2015 al ministrului transporturilor pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere


Duminică, 24 martie 2019, 08:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.