DECIZIE nr.219 din 12 mai 2003
pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.219 din 12 mai 2003
Emitent: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Publicare: M.Of. nr. 321/13 mai. 2003
Temei legal:
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  H.G. nr.1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin H.G. nr.235/2005)
  O. nr.23/2003 al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
art.141
  H.G. nr.516/2003 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin H.G. nr.235/2005)
Functie activa:
Trimitere la: O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
  H.G. nr.516/2003 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin H.G. nr.235/2005)
Functie pasiva:
Modificat: Decizie nr.242/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
  Decizie nr.637/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  Decizie nr.820/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
  Decizie nr.918/2003 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
  Decizie nr.140/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003
  Decizie nr.279/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  Decizie nr.313/2004 pentru completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 279/2004
  Decizie nr.391/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  Decizie nr.440/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  Decizie nr.465/2004 pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003, astfel cum a fost modificată și completată prin Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 440/2004
  Decizie nr.504/2004 privind modificarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
  Decizie nr.600/2004 privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu cu și fără contribuție personală, corespunzătoare denumirilor comune internaționale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003


Marți, 24 mai 2022, 17:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.