ORDIN nr.105 din 22 aprilie 2003
al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH-040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.105 din 22 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Apelor și Protecției Mediului
Publicare: M.Of. nr. 346/21 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
art.8, art.13
  L. nr.107/1996 Legea apelor
art.48, 62, 64, 68 si 110
  O.U.G. nr.244/2000 privind siguranța barajelor
art.4 alin.8
  O. nr.116/2002 al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și lacurilor de acumulare - NTLH-022 și a Metodologiei privind evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și digurilor care realizează depozite de deșeuri industriale -NTLH-023
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  L. nr.107/1996 Legea apelor
  O.U.G. nr.244/2000 privind siguranța barajelor
  L. nr.466/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.244/2000 privind siguranța barajelor
  O. nr.114/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și certificarea corpului de experți pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B - NTLH-014 și a Procedurii de avizare a specialiștilor pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță C și D - NTLH-015 (abrogat prin O. nr.917/2014)
  O. nr.115/2002 al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanță a barajelor - NTLH-021
  O. nr.116/2002 al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și lacurilor de acumulare - NTLH-022 și a Metodologiei privind evaluarea stării de siguranță în exploatare a barajelor și digurilor care realizează depozite de deșeuri industriale -NTLH-023
  O. nr.118/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului și autorizației de funcționare în siguranță a barajelor - NTLH-032
  O. nr.119/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor NTLH-033
  O. nr.105/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH-040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.847/2009 al ministrului mediului pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH - 040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare, precum și pentru stabilirea unor tarife de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanță A și B, de emitere a actelor de reglementare privind siguranța barajelor, precum și a indemnizațiilor de ședință
  O. nr.1.491/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea unor acte normative
  O. nr.2.219/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH - 040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
  O. nr.1.382/2020 al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru completarea art. 24 din Instrucțiunile de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH - 040, aprobate prin Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 105/2003


Duminică, 22 mai 2022, 20:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.