ORDIN nr.541 din 8 aprilie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Sistemului intensificat de inspecții aplicabil navelor comerciale maritime care arborează pavilionul român și efectuează voiajuri internaționale

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.541 din 8 aprilie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 374/31 mai. 2003
Temei legal:
  L. nr.6/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de catre nave, modificata prin protocolul incheiat la Londra la data de 17 februarie 1978
  O.G. nr.42/1997 privind navigatia civila
art.22
  O.G. nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978
art. 2, art. 7
Functie activa:
Trimitere la: O. nr.169/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea: Sistemului privind certificarea conformității navelor care arborează pavilionul român cu regulile și reglementările tehnice aplicabile; Criteriilor minime pe care trebuie să le îndeplinească o societate de clasificare în vederea delegării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței a competențelor privind emiterea certificatelor statutare navelor care arborează pavilionul român; Listei societăților de clasificare care îndeplinesc criteriile minime stabilite de Uniunea Europeană și ale căror reguli de clasificare sunt recunoscute de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței (abrogat prin O. nr.722/2006)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.1.352/2013 al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării Codului internațional din 2011 privind programul intensificat de inspecții efectuate cu ocazia inspecțiilor la vrachiere și petroliere (Codul ESP 2011), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internationale prin Rezoluția A.1049(27) din 30 noiembrie 2011


Sâmbătă, 16 februarie 2019, 09:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.