HOTĂRÂRE nr.281 din 17 iunie 1993
cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.281 din 17 iunie 1993
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 135/25 iun. 1993 text
Rectificare: M.Of. nr. 312/29 dec. 1993
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.307/1991 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
  H.G. nr.314/1992 cu privire la corelarea salariilor personalului încadrat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.307/1991 cu nivelul salariilor de la societatile comerciale și regiile autonome, precum și pentru modificarea și completarea anexelor nr.1-12 la hotărârea menționată
De văzut și: H.G. nr.1.281/1990 privind salarizarea personalului din unitatile sanitare pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale și in celelalte zile in care potrivit dispozitiilor legale nu se lucreaza
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.511/1993 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
modifică art.8 lit.d alin.(1)
Rectificare: M.Of. nr. 312/29 dec. 1993
Modificat: H.G. nr.233/1994 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr.1, 1A
  H.G. nr.554/1994 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare și pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr.576/1992 privind reinfiintarea institutiei internatului in medicina și farmacie și organizarea stagiului practic de un an, pentru absolventii universitatilor de medicina și farmacie (abrogat prin L. nr.330/2009)
înlocuiește anexa nr.2
  H.G. nr.615/1994 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
introduce la art.8 lit.b un nou alineat
  H.G. nr.943/1994 privind completarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
introduce noi alineate la art.8 lit.b și d
  H.G. nr.697/1995 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
introduce la art.8 lit.g
  H.G. nr.994/1995 privind completarea anexei nr.5 la Hotararea Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
completează anexa nr.5
  H.G. nr.75/1996 privind completarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
introduce la art.8 lit.h
  H.G. nr.147/1996 privind organizarea și functionarea Directiei generale a vamilor (abrogat prin H.G. nr.170/2001)
abrogă de la art.8 lit.d alin.(1) propoziția "de același spor beneficiază și personalul din unitățile vamale de frontieră"
  H.G. nr.272/1996 pentru completarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare (abrogat prin H.G. nr.2.342/2004)
modifică art.8 lit.g
  H.G. nr.324/1996 privind completarea și modificarea Hotararii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
modifică anexa nr.12; introduce la art.4 alin.(5)
  H.G. nr.1.223/1996 privind reorganizarea activitatii de coordonare și dezvoltare a patrimoniului genetic national din zootehnie (abrogat prin H.G. nr.1.403/2009)
modifică anexele nr. 9 și 10
  O.U.G. nr.76/1997 privind majorarea salariilor de baza pentru unele categorii de personal din invatamant (abrogata prin L. nr.154/1998)
majorează salariile de bază ale personalului încadrat în funcții de execuție în învățământ
  L. nr.109/1998 Legea bugetului de stat pe anul 1998
suspendă aplicarea art.25 alin.(2) în anul 1998
  L. nr.154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar și a indemnizațiilor pentru persoane care ocupă funcții de demnitate publică (abrogata prin L. nr.330/2009)
abrogă prevederile referitoare la promovarea în grade, trepte profesionale și gradații, indemnizații de conducere, ponderea funcțiilor de conducere, cuprinse la art.3, art.4 alin.(1), art.5 (cu excepția alin.(7) și (8)), art.6, art.7 alin.(3) și (4) și la art.33
  H.G. nr.561/2000 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
modifică art.8 lit.a, anexa nr.2; introduce alin.(5) la art.17
  H.G. nr.408/2003 privind aplicarea prevederilor art. 8 lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare și pentru salariații Corului Național de Cameră "Madrigal" (abrogat prin H.G. nr.2.342/2004)
completează art. 8 lit. g)
  H.G. nr.1.471/2004 pentru modificarea art. 8 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
modifică art. 8 lit. a)
dispune republicarea
  H.G. nr.2.342/2004 pentru modificarea lit. g) a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
modifică art.8 lit.g); abrogă H.G. nr. 272/1996 si H.G. nr. 408/2003
  H.G. nr.854/2006 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 281/1993 cu privire la salarizarea personalului din unitățile bugetare (abrogat prin L. nr.330/2009)
- introduce lit. i) la art. 8 și anexa nr. 13
  L. nr.330/2009 Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
- la data de 1 ian. 2010, abrogă hotărârea cu excepția art. 21, 22, 23 și 30


Miercuri, 29 iunie 2022, 03:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.