HOTĂRÂRE nr.281 din 17 iunie 1993
cu privire la salarizarea personalului din unitatile bugetare
Fisa actului

Descriptori:

Administrația Națională a Rezervelor de Stat
acordare spor de izolare personalului militarizat
H.G. nr.281/1993

Corpul Gardienilor Publici
spor de izolare, acordare
H.G. nr.281/1993

Fondul de premiere
constituire pentru
personalul din unitățile bugetare
O.U.G. nr.24/2000
H.G. nr.281/1993

Gardieni publici
stimularea personalului prin acordarea unor sporuri
H.G. nr.281/1993

Muncă
angajare, transferare și detașare medici, farmaciști, biologi, biochimiști și chimiști și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare, condiții
L. nr.30/1990
L. nr.74/1995
L. nr.81/1997
O.U.G. nr.128/2000
H.G. nr.524/1991
H.G. nr.281/1993
O. nr.698/2001   (M.S.F.)

contract individual de muncă, unități bugetare, drepturi salariale
L. nr.14/1991
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Ore suplimentare
la unități bugetare, plată, condiții
H.G. nr.281/1993
H.G. nr.594/1999

Personal
trecerea temporară în altă muncă, drepturile salariaților
H.G. nr.281/1993

Personal de specialitate
cu studii superioare din unități sanitare publice, angajare, transferare, detașare, metodologie
L. nr.30/1990
L. nr.74/1995
L. nr.81/1997
O.U.G. nr.128/2000
H.G. nr.524/1991
H.G. nr.281/1993
O. nr.698/2001   (M.S.F.)

Personal din unități bugetare
salarizare
L. nr.14/1991
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Personal din unități sanitare
medico-sanitar de specialitate, denumirea funcțiilor de execuție
H.G. nr.281/1993

Personal medical
sanitar, gărzi, spor, acordare, condiții
H.G. nr.281/1993

Plata cu ora
în cadrul unităților bugetare
H.G. nr.281/1993

Premii
pentru
personalul din unități bugetare, procent asupra fondului de salarii, stabilire
H.G. nr.281/1993

Salariați
angajare
în funcție de competență, concurs, condiții
L. nr.30/1990
H.G. nr.281/1993

Salariu de bază
pentru personalul bugetar
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Salarizare, remunerare, indemnizație
muncă prestată în zile de repaus, sărbători
H.G. nr.1.309/1990
H.G. nr.281/1993

personal
din unități bugetare -stabilire, modificarea încadrării, coeficienți de multiplicare (ierarhizare)
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Salvare
personal de pe stații de salvare, plata muncii în zile de repaus
H.G. nr.281/1993

Sărbători
salarizare pentru munca prestată
H.G. nr.1.309/1990
H.G. nr.281/1993

State de funcții
în unitățile bugetare, întocmire
H.G. nr.281/1993

Stații de salvare
plata muncii în zile de repaus
H.G. nr.281/1993

Timp de muncă
peste durata normală a timpului de lucru, în unitățile bugetare, criterii, condiții
H.G. nr.281/1993

Transfer în interesul serviciului
personal din unități bugetare, regim
H.G. nr.281/1993

Unități sanitare publice
concurs, angajare, transferare și detașare medici, farmaciști, biologi, biochimiști și chimiști și a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitățile sanitare, condiții
L. nr.30/1990
L. nr.74/1995
L. nr.81/1997
O.U.G. nr.128/2000
H.G. nr.524/1991
H.G. nr.281/1993
O. nr.698/2001   (M.S.F.)

Vechimea în muncă
pensionari reangajați, condiții
L. nr.19/2000
H.G. nr.281/1993

spor, acordare persoanelor salariate
L. nr.14/1991
L. nr.40/1991
L. nr.53/1991
L. nr.50/1996
H.G. nr.281/1993
vezi:  concedieri colective

Zile de sărbătoare legală
muncă prestată, plată
L. nr.40/1991
L. nr.53/1991
H.G. nr.1.309/1990
H.G. nr.281/1993


Joi, 24 mai 2018, 05:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.