ORDIN nr.777 din 26 mai 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnicoprofesională a specialiștilor cu activitate în construcții"

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.777 din 26 mai 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 397/9 iun. 2003
Temei legal:
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
art. 38 alin. (2)
  H.G. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor și constructiilor
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  H.G. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor și constructiilor
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.575/2006 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea anexei nr. 2 la Reglementarea tehnică "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003
  O. nr.651/2007 al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor privind modificarea reglementării tehnice ”Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții”, aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003
  O. nr.357/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru reglementarea unitară a unor tarife cu caracter nefiscal prevăzute în diferite acte normative (abrogat prin O. nr.769/2014)
  O. nr.1.083/2009 al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru modificarea și completarea reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri și instalațiile aferente", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 550/2003, și a reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003
  O. nr.1.895/2016 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea și exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuția lucrărilor de construcții, precum si pentru modificarea Reglementării tehnice "Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activitate în construcții", aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 777/2003
Abrogat: O. nr.2.264/2018 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, pentru aprobarea Procedurii privind atestarea verificatorilor de proiecte și a experților tehnici în construcții


Vineri, 22 februarie 2019, 08:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.