ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.48 din 12 iunie 2003
privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.48 din 12 iunie 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Aprobata cu modificari prin: L. nr.382/2006 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 406/2003
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 435/19 iun. 2003
Functie activa:
Modifică: O.U.G. nr.170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistenței medicale, medicamentelor și protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale
modifică art. 6 alin. (1), introduce lit. f) la art. 2, art. 51
  L. nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
modifică art. 8
  O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local
modifică art. 4 lit. c), art. 5 alin. (2); introduce alin. (21) si (22) la art. 5, art. 51; abrogă art. 4 lit. a) si b)
  O.U.G. nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
modifică art. 6 alin. (1) lit. c), art. 45 alin. (1) lit. b), art. 89 partea introductiva; introduce lit. e) si f) la art. 89
Trimitere la: D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  L. nr.42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum și luptatorilor pentru victoria Revolutiei din Decembrie 1989 (abrogata prin L. nr.341/2004)
  L. nr.44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război
  L. nr.309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961
Functie pasiva:
Modificată: O.G. nr.59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
abrogă art.I
Aprobată cu modificări: L. nr.382/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
- modifică art.IV partea introductivă, art.V; abrogă art.II și anexa


Luni, 24 ianuarie 2022, 03:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.