ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.48 din 12 iunie 2003
privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare și a creșterii eficienței utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum și modificarea unor acte normative
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.753/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
  O. nr.869/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.1.156/2003 al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale spitalicești, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgență și transport sanitar, precum și a serviciilor de recuperare a sănătății, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.159/2004 al ministrului sănătății privind detaliul cheltuielilor efectuate lunar și trimestrial de unitățile sanitare cu paturi
  O. nr.973/2004 al ministrului sănătății pentru reabilitarea și modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 și a instalațiilor de sterilizare tip ISM
  O. nr.1.678/2004 al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 973/2004 pentru reabilitarea și modernizarea echipamentelor radiologice ELTEX 400 și a instalațiilor de sterilizare tip ISM


Miercuri, 18 mai 2022, 13:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.