ORDIN nr.421/2673 din 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței și al ministrului culturii și cultelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.421 din 20 martie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Numar/data: Ordin nr.2673 din 4 iunie 2003
Emitent: Ministerul Culturii și Cultelor
Publicare: M.Of. nr. 427/18 iun. 2003
Temei legal:
  H.G. nr.723/2002 privind înființarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate (abrogat prin L. nr.52/2006)
art. 3 alin. (2)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
  L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
  L. nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate
  H.G. nr.723/2002 privind înființarea Comisiei interministeriale pentru zone construite protejate (abrogat prin L. nr.52/2006)
  H.G. nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice și de cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, precum și a Normelor metodologice privind criteriile și modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenție în primă urgență la construcții vulnerabile și care prezintă pericol public


Duminică, 17 februarie 2019, 05:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.