ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.64 din 28 iunie 2003
pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.741/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului (abrogat prin H.G. nr.410/2004)
art.12
  H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei (abrogat prin H.G. nr.412/2005)
art.7
  H.G. nr.770/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție (abrogat prin H.G. nr.1.432/2004)
art.17 alin.(1)
  H.G. nr.748/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relația cu Parlamentul (abrogat prin H.G. nr.177/2005)
art.2 alin.(5)
  H.G. nr.747/2003 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.405/2004)
art.2 alin.(5)
  H.G. nr.749/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului pentru Relații Interetnice (abrogat prin H.G. nr.111/2005)
art.2 alin.(5)
  H.G. nr.751/2003 privind organizarea și funcționarea Departamentului Purtătorului de Cuvânt al Guvernului și Relații cu Presa (abrogat prin H.G. nr.404/2004)
art.2 alin.(5)
  H.G. nr.755/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (abrogat prin H.G. nr.748/2007)
art.17 alin.(1)
  H.G. nr.757/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale de Prognoză (abrogat prin O.G. nr.22/2007)
art.1 alin.(4)
  H.G. nr.742/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor (abrogat prin H.G. nr.78/2005)
art. 13
  H.G. nr.746/2003 privind organizarea și funcționarea aparatului de lucru al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.404/2004)
art.2 alin. (5)
  H.G. nr.744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (abrogat prin H.G. nr.12/2009)
art. 15
  H.G. nr.753/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (abrogat prin H.G. nr.387/2007)
art. 1 alin. (1) lit. l)
  H.G. nr.740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.412/2004)
art. 11 alin. (1)
  H.G. nr.745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control
art. 16 alin. (14)
  H.G. nr.759/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sport (abrogat prin H.G. nr.1.721/2008)
  H.G. nr.766/2003 privind organizarea și funcționarea Corpului de Control al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.404/2004)
  H.G. nr.761/2003 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.603/2004)
art. 16 alin. (5) lit. a)
  O. nr.432/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea categoriilor de integratori care beneficiază de prevederile Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003
  H.G. nr.868/2003 privind organizarea și funcționarea Agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului
  O. nr.479/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 400/2001 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea activității personalului sanitar veterinar în unitățile prevăzute la art. 30 alin. 3 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și privind aprobarea tarifelor care se percep pentru activitatea de asistență, inspecție și control sanitar veterinar de stat în unitățile de tăiere a animalelor, inclusiv a păsărilor, de colectare, prelucrare, procesare, depozitare și valorificare a produselor de origine animală, cu modificările și completările ulterioare
  O. nr.4.634/2003 al ministrului educației, cercetării și tineretului privind acordarea autorizației de funcționare Parcului științific și tehnologic "Softex" Brăila
  O. nr.427/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind valabilitatea formularelor-tip și a documentelor prevăzute în ordinele președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 și nr. 148/2001
art. 16 alin. (8) lit. a
  O. nr.499/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea și utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinație silvică (abrogat prin O. nr.2.353/2012)
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.995/2003 privind reglementarea unor activități preluate de Inspectoratul teritorial de muncă al municipiului București
art.17 alin. (2)
  H.G. nr.1.066/2003 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie (abrogat prin H.G. nr.1.210/2004)
art.17 alin. (1)
  O. nr.538/2003 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Ploiești Industrial Parc" - S.A.
art.5 alin. (1)
  O. nr.540/2003 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Administrare Parc Industrial Corabia" - S.R.L.
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.1.173/2003 privind atribuirea electronică și distribuirea autorizațiilor de transport rutier internațional de marfă
art. 15 alin. (4)
  O. nr.155/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de radioprotecție operațională privind desfășurarea practicii de control nedistructiv cu radiații ionizante (abrogat prin O. nr.179/2019)
  O. nr.552/2003 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Industrial Parc" - S.R.L.
art.5 alin. (1)
  O. nr.173/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională
  O. nr.576/2003 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parc Tehnologic și Industrial Giurgiu Nord" - S.A.
art.5 alin. (1)
  H.G. nr.1.255/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 17
  O. nr.676/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru aprobarea formularelor-tip de autorizație, licențe, permise și alte documente prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
art.16 alin. (8) lit. a),
  O. nr.207/2003 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică privind dezafectarea instalațiilor de minerit și/sau de preparare a minereurilor de uraniu și/sau toriu - Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru utilizarea în alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalațiilor, haldelor și terenurilor contaminate de activitățile de minerit și/sau de preparare a minereurilor de uraniu și/sau toriu (abrogat prin O. nr.184/2006)
  O. nr.607/2003 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "PISA - Parcul Industrial Sebeș-Alba" - S.A. (abrogat prin O. nr.1.311/2006)
art. 5 alin. (1)
  H.G. nr.1.537/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 745/2003 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Control
art. I si III
  H.G. nr.1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare (abrogat prin H.G. nr.729/2018)
art. 4 alin.(1) lit.n)
  O. nr.2/2004 al președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare pentru aprobarea Regulamentului privind taxele și tarifele pentru autorizarea și controlul activităților nucleare (abrogat prin H.G. nr.70/2007)
  H.G. nr.8/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
art.1 alin.(3)
  H.G. nr.9/2004 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
art.1 alin.(3)
  H.G. nr.19/2004 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2004 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
  O. nr.110/2004 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parc Industrial Mureș" - S.A
art. 5 alin. (1)
  O. nr.128/2004 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Mecanica Ceahlău" - S.A
art.5 alin. (1)
  O. nr.129/2004 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Brem Company" - S.A
art.5 alin. (1)
  O. nr.130/2004 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Sema Parc" - S.A.
art.5 alin. (1)
  O. nr.38/2004 al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului pentru întreprinderile mici și mijlocii și cooperație nr. 132/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului consultativ pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii, precum și a componenței acestuia (abrogat prin Decizie nr.65/2010)
  O. nr.37/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanții, producătorii, importatorii, exportatorii și, după caz, vânzătorii de obiecte și bijuterii din metale prețioase și aliajele acestora (abrogat prin O. nr.214/2011)
  O. nr.38/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte și pe bijuterii din metale prețioase și aliajele acestora de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (abrogat prin O. nr.264/2008)
  H.G. nr.312/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției de Sănătate Publică a Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1.399/2009)
art.14 alin.(2)
  H.G. nr.366/2004 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor (abrogat prin H.G. nr.165/2005)
art.6
  H.G. nr.603/2004 pentru reorganizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.440/2005)
art.16 alin.(5) lit.a)
  O. nr.52/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți (abrogat prin O. nr.121/2005)
art. 7 alin. (2) lit. c), art. 17 alin. (2)
  O. nr.470/2004 al secretarului de stat al Autorității Naționale a Vămilor pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor" (abrogat prin O. nr.1.018/2018)
art.16 alin. (5) lit.c)
  O. nr.255/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Pro Roman" - S.A (abrogat prin O. nr.592/2005)
art.5 alin. (1)
  O. nr.202/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea și înregistrarea mărcilor de garanție proprie pentru bijuterii și obiecte din metale prețioase și aliaje ale acestora (abrogat prin O. nr.214/2011)
  O. nr.382/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru aprobarea Ghidului de aplicare a ajutoarelor de stat acordate în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată, cu modificările și completările ulterioare
art.5 alin.(1)
  O. nr.396/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Industrial Parc" - S.R.L. Galați
art.5 alin.(1)
  O. nr.175/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap pentru înlocuirea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 52/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți
art. 7 alin. (2) lit.c) si art. 17 alin. (2)
  O. nr.967/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Oficiului Național ale Denumirilor de Origine pentru Vinuri și Alte Produse Vitivinicole (ONDOV) (abrogat prin O. nr.728/2008)
  O. nr.490/2005 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Parcul Industrial Cugir" - S.A.
art. 5 alin. (1)
  O. nr.106/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind eliberarea de duplicate ale autorizațiilor emise de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, distruse, pierdute sau furate
  O. nr.566/2005 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Business Park Euro Land" - S.R.L. Brașov
art. 5 alin. (1)
  O. nr.592/2005 al ministrului administrației și internelor privind anularea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Pro Roman" - S.A.
art.5 alin. (1)
  O. nr.121/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, a inspecțiilor regionale și a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (abrogat prin O. nr.245/2005)
art. 7 alin. (2) lit. c) si art. 17 alin. (2)
  O. nr.1.133/2006 al ministrului administrației și internelor privind acordarea titlului de parc industrial Societății Comerciale "Administrarea Parcului Industrial Mangalia" - S.R.L.
art. 5 alin. (1)


Luni, 29 noiembrie 2021, 11:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.