ORDIN nr.937 din 19 iunie 2003
al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind împuternicirea organelor de executare ale Autorității Navale Române de a duce la îndeplinire măsurile asigurătorii și de a efectua procedura de executare silită, în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 79/2003

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.937 din 19 iunie 2003
Emitent: Ministerul Lucrărilor publice, Transporturilor și Locuinței
Publicare: M.Of. nr. 470/1 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.500/2002 privind finanțele publice
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
art.3, art.49 alin. (2)
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.278/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 937/2003 privind împuternicirea organelor de executare ale Autorității Navale Române de a duce la îndeplinire măsurile asigurătorii și de a efectua procedura de executare silită, în baza Ordonanței Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 79/2003


Miercuri, 20 martie 2019, 08:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.