REGULAMENT nr.1 din 3 iulie 2003
privind decontarea plăților de mică valoare în relația cu Trezoreria statului
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Regulament nr.1 din 3 iulie 2003
Emitent: Banca Națională a României
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 506/14 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.101/1998 privind Statutul Băncii Naționale a României (abrogata prin L. nr.312/2004)
art. 2 alin. (2), art. 23 si art. 50 alin. (1)
  O.U.G. nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit (abrogata prin O.U.G. nr.99/2006)
art. 160, art. 161 si art. 285
  O.U.G. nr.61/2002 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni (abrogata prin O.U.G. nr.42/2005)
art. 24 alin. (2)
  O.U.G. nr.146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
art. 6 alin. (4)
Functie activa:
Trimitere la: N. nr.6/1994 NORME-CADRU privind comertul facut de societatile bancare și celelalte societati de credit, cu cambii și bilete la ordin, pe baza Legii nr.58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin, modificata prin Ordonanta Guvernului nr.11/1993, aprobata și modificata prin Legea nr.83/1994
  R. nr.8/1994 privind ordinul de plata (abrogat prin R. nr.12/2007)
Functie pasiva:
Abrogat: R. nr.12/2007 privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Națională a României


Duminică, 17 februarie 2019, 10:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.