LEGEA nr.318 din 8 iulie 2003
energiei electrice
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.867/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public (abrogat prin H.G. nr.90/2008)
art. 11 alin. (2) lit. r)
  O. nr.21/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii de urgență pentru disfuncționalitatea pieței interne de energie electrică în cazul neacoperirii curbei de sarcină prognozate și/sau rezervelor solicitate de operatorul de sistem prin ofertele producătorilor
art.9 alin. (2), (6) si (7); art.11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i)
  O. nr.22/2003 privind aprobarea tarifelor pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi (abrogat prin O. nr.37/2003)
art.9 alin. (6) si (7), art.11 alin. (2) lit d) si e), art.56 alin. (1), art.58 alin. (3)
  O. nr.23/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport și distribuție a energiei electrice și a tarifului pentru activitatea de administrare a pieței angro, practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic (abrogat prin O. nr.36/2003)
art.9 alin. (6) si (7), art.11 alin. (2) lit. d) si e), art.56 alin.(1), art.58 alin. (3)
  O. nr.24/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea prețurilor practicate în sectorul energiei termice de către Societatea Comercială "Termoelectrica" - S.A. și filialele sale (abrogat prin O. nr.39/2003)
art.9 alin. (6) si (7), art.11 alin. (2) lit. d) si e), art.56 alin.(1), art.58 alin. (3)
  Decizie nr.409/2003 privind acordarea Autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "Stația electrică 400/220/110 kV Slatina" Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  O. nr.26/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea drept consumator eligibil de energie electrică a Societății Comerciale "Industria Sârmei" - S.A. Câmpia Turzii
art.11 alin. (2) lit.h)
  H.G. nr.1.348/2003 privind trecerea Stației de 110 kV CET II Oradea, LEA 110 kV Racord Sistem, LEA 20 kV Oradea Sud - Uzina Crișuri din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în patrimoniul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord"
  O. nr.28/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a compensațiilor bănești între utilizatorii racordați în etape diferite, prin instalație comună, la rețele electrice de distribuție (abrogat prin O. nr.180/2015)
art.9 alin. (2), (6) si (7), art.11 alin.(1), (2) lit a), c) si i)
  O. nr.29/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție de medie și joasă tensiune (abrogat succesiv prin O. nr.21/2007, O. nr.3.081/2014)
art.9 alin. (2), (6) si (7), art.11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i)
  O. nr.30/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Catalogului reglementărilor și prescripțiilor tehnice de interes general valabile în sectorul electroenergetic (ediția 2003)
art.11
  O. nr.31/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind facturarea energiei electrice reactive la subconsumatori (abrogat prin O. nr.57/2009)
art.9 alin. (2), (6) si (7), art.11 alin. (2) lit. d) si e)
  O. nr.32/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor specifice pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (abrogat prin O. nr.31/2004)
art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 11 alin. (1) si (2) lit. a), c) si i)
  Decizie nr.486/2003 privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivelor energetice "LEA 400 kV Vulcănești-Isaccea" și "LEA 400 kV Isaccea-Dobrudja" Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
  O. nr.34/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Normativului de încercări și măsurători pentru sistemele de protecții, comandă-control și automatizări din partea electrică a centralelor și stațiilor
art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a) si b)
  H.G. nr.1.563/2003 pentru majorarea gradului de deschidere a pieței energiei electrice (abrogat prin H.G. nr.1.823/2004)
art. 24 alin. (2)
  O. nr.35/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind facturarea energiei electrice reactive la consumatorii eligibili (abrogat prin O. nr.57/2009)
art. 9 alin.(2), (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit. a), d) si e)
  O. nr.36/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport și distribuție a energiei electrice și a tarifului pentru activitatea de administrare a pieței angro, practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic (abrogat prin O. nr.11/2004)
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit. d) si e), art. 56 alin. (1), art. 58 alin. (3)
  O. nr.37/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi
art. 9 alin. (6) si (7), art.11 alin. (2) lit. d) si e), art. 56 alin. (1), art. 58 alin. (3)
  O. nr.39/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea prețurilor practicate în sectorul energiei termice de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. și filialele sale (abrogat prin O. nr.10/2004)
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit. d) si e),art. 56 alin. (1)
  O. nr.38/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de rețea (abrogat prin O. nr.48/2008)
art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a), c) si i)
  Decizie nr.494/2003 privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "Stația electrică 110/20 kV Noua" Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A.
  O. nr.40/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea și, respectiv, abrogarea unor prevederi din metodologiile aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la stabilirea prețurilor și tarifelor reglementate practicate în sectorul energiei electrice și termice (abrogat prin O. nr.116/2008)
art.9 alin.(2) si (6), art.11 alin.(1) si (2) lit.a), c) si i)
  O. nr.1/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind analiza proiectelor investiționale din cadrul parteneriatelor publice-private în domeniul producerii de energie
art.9 alin.(2), (6) si (7), art.11alin.(1), (2) lit. a), c) si i)
  O. nr.2/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic (abrogat prin O. nr.7/2005)
art.9 alin.(2), (6) si (7), art.11 alin.(1), (2) lit.a) si n)
  O. nr.3/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea examenului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută și verifică instalații electrice din sistemul electroenergetic (abrogat prin O. nr.7/2005)
art.9 alin.(2), (6) si (7), art.11 alin.(1), (2) lit.a) si n)
  O. nr.4/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2004
art. 8 alin. (1) si (2)
  H.G. nr.61/2004 privind transmiterea fără plată a unui mijloc fix din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în patrimoniul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., Sucursala de Transport Cluj
  Decizie nr.23/2004 privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "Stația electrică 110/20 kV Port IV" Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
  Decizie nr.24/2004 privind acordarea autorizației de înființare pentru retehnologizarea obiectivului energetic "Stația electrică 110/20/10 kV Eforie Nord" Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.
  H.G. nr.116/2004 privind trecerea Stației electrice de 220kV Paroșeni din patrimoniul Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în patrimoniul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A
art.32, art.34 alin.(4) lit.a)
  Decizie nr.54/2004 privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "Stația electrică 110/20/6 kV Comănești" Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A.
  O. nr.5/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică
art.11 alin. (2) lit.h)
  Decizie nr.64/2004 privind acordarea Autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "Stația electrică 110/20 kV Tecuci Est" Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A.
art.9 alin. (6) si (7), art.11 alin. (2) lit. b)
  O. nr.6/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind funcționarea pieței de energie electrică din România și alte prevederi specifice pentru anul 2004
art.9 alin.2 si 6, art.11 alin.1 si 2 lit. a) si j)
  Decizie nr.87/2004 privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "LES 110 kV Baba Novac-Centru 1" Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A.
  H.G. nr.540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice (abrogat prin H.G. nr.713/2013)
art.14 alin.(5)
  O. nr.7/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică
  O. nr.8/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2003 privind funcționarea pieței de energie electrică având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.524/2002 și a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 33/2003 privind funcționarea pieței de energie electrică din România și alte prevederi specifice pentru anul 2004
art. 9 alin. (2) si (6), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i)
  Decizie nr.127/2004 privind acordarea autorizației pentru înființarea obiectivului energetic "Stația electrică 110/10 kV Cluj Stadion" Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A.
  O. nr.9/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic (abrogat prin O. nr.24/2004)
Art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si n)
  O. nr.15/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor și indicilor specifici utilizați la stabilirea tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de medie și joasă tensiune (abrogat prin O. nr.141/2014)
art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. a), d) si e), al art. 56 alin. (1)
  H.G. nr.886/2004 privind aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie direct Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
art.23
  O. nr.10/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru revocarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2003 privind aprobarea prețurilor practicate în sectorul energiei termice de către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. și filialele sale
art.9 alin.(6) si (7), art.11 alin.(2) lit.d) si e), art.56
  O. nr.11/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport și distribuție a energiei electrice și a tarifului pentru activitatea de administrare a pieței angro practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic (abrogat prin O. nr.38/2004)
art.9 alin.(6) si (7), art.11 alin.(2) lit.d) si e), art.56 alin.(1), art.58 alin.(3)
  O. nr.12/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi (abrogat prin O. nr.39/2004)
art.9 alin.(6) si (7), art.11 alin.(2) lit.d) si e), art.56 alin.(1), art.58 alin.(3)
  O. nr.13/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică
art.11 alin.(2) lit.h)
  H.G. nr.1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori (abrogat prin H.G. nr.934/2014)
art.11 alin. (2) lit. g)
  H.G. nr.1.048/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune și a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice
art.23 alin.(5)
  O. nr.16/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament și a avizelor tehnice de racordare practicate de Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. (abrogat prin O. nr.114/2014)
art. 9 alin. (6) si (7), al art. 17 alin. (2) lit. b), al art. 53 lit. h)
  O. nr.17/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea Societății Comerciale "ROMENERGO" - S.A. București drept consumator eligibil de energie electrică
  O. nr.18/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de soluționare a neînțelegerilor privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public și emiterea avizelor de amplasament (abrogat prin O. nr.38/2007)
art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si o)
  H.G. nr.1.197/2004 privind trecerea Stației electrice 220 kV Stejaru și a liniei electrice aeriene de interconexiune "L.E.A. 110 kV Ostrovul Mare- Kusjak" de la Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A. la Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
art.23
  O. nr.20/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Codului tehnic al rețelei electrice de transport
art. 2 lit.d), art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (1) si (2) lit.a) si o)
  O. nr.19/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind caracterul voluntar al standardelor menționate în reglementări emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
art.9 alin. (2), (6) si (7), art.11
  O. nr.21/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind adaptarea cadrului de reglementare a pieței angro de energie electrică în vederea creșterii competitivității și funcționalității acesteia
art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i)
  O. nr.22/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea unor consumatori finali de energie electrică drept consumatori eligibili de energie electrică
  O. nr.24/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic (abrogat prin O. nr.54/2005)
art.9 alin. (2), (6) si (7), art.11 alin. (1), alin. (2) lit. a) si n)
  O. nr.25/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Codului comercial al pieței angro de energie electrică
art.2 lit. c), art.9 alin. (6) si (7)
  O. nr.26/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate și a prețurilor pentru energia termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare
art. 2 lit. c), al art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si o)
  H.G. nr.1.816/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (abrogat prin H.G. nr.410/2007)
art.7
  H.G. nr.1.823/2004 pentru majorarea gradului de deschidere a pieței de energie electrică
art.5, art.8, art.24 alin.(2)
  O. nr.27/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea tarifului aplicat consumului de energie electrică al consumatorilor asimilați consumatorilor casnici cu puterea maximă contractată de 30 kW sau mai mare (abrogat prin O. nr.57/2009)
  O. nr.28/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea zonelor orare utilizate la tariful A33
  O. nr.29/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea Societății Comerciale "ERDEMIR- ROMANIA" - S.R.L. Târgoviște drept consumator eligibil de energie electrică
  H.G. nr.1.892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (abrogat prin H.G. nr.1.479/2009)
art.50, 51, 52
  O. nr.30/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de transport al energiei electrice (abrogat prin O. nr.42/2006)
art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i) si art. 56 alin. (2)
  O. nr.31/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (abrogat prin O. nr.39/2007)
art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i), art. 56 alin. (2)
  O. nr.32/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Normativului pentru construcția liniilor aeriene de energie electrică cu tensiuni peste 1.000 V (abrogat succesiv prin O. nr.239/2019, O. nr.1/2011)
art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a), c) si i), art. 56 alin. (2)
  H.G. nr.2.077/2004 pentru aprobarea duratei contractului de concesiune a unor bunuri proprietate publică a statului, care se atribuie Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice "Hidroelectrica" - S.A.
art. 23
  O. nr.33/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de calificare a producției prioritare de energie electrică
art. 2 lit.c), art. 9 alin. (2), (6), (7), art.11 alin. (1), alin. (2) lit.a), i), o)
  O. nr.34/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului pentru serviciul de sistem (abrogat prin O. nr.20/2007)
  O. nr.35/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea și completarea Codului tehnic al rețelei electrice de transport
  O. nr.36/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru de portofoliu de vânzare/cumpărare a energiei electrice, încheiat între producător și furnizorul consumatorilor captivi
art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 11 alin. (1), (2) lit.a) si i)
  O. nr.37/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii finali captivi de energie electrică și la consumatorii eligibili care nu își exercită dreptul de a alege furnizorul (abrogat prin O. nr.11/2005)
art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) si al art. 34 alin. (1) si (3)
  O. nr.38/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport și distribuție a energiei electrice, a tarifului pentru serviciul de sistem și a tarifului de decontare pe piața angro de energie electrică, practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit.d) si e), art. 56 alin. (1) si art. 58 alin. (3)
  O. nr.39/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit.d) si e), art. 56 alin. (1) si art. 58 alin. (3)
  O. nr.40/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică dintre Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și client (abrogat prin O. nr.44/2006)
art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. f), al art. 28, precum si al art. 32-34
  O. nr.41/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de etichetare a energiei electrice furnizate la consumatori (abrogat prin O. nr.69/2009)
art.11
  O. nr.42/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2004
art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), al art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3)
  O. nr.43/2004 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribuție a energiei electrice (abrogat prin O. nr.90/2015)
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit. f), art. 28 si art. 32-34
  O. nr.1/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005
art. 8 alin. (1) si (2) si art. 9 alin. (6) si (7)
  O. nr.2/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și cantităților din contractele cu opțiune
art. 9 alin. (2), (6), (7), art. 11 alin. (1), (2) lit. a), i), j)
  O. nr.3/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru cu opțiune de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător termo] și Societatea Comercială "Hidroelectrica" - S.A.
art. 9 alin. (2), (6), (7), art. 11 alin. (1), (2) lit. a), i)
  O. nr.4/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea tarifului de achiziție a energiei electrice de la producătorii hidroelectrici care nu dețin contracte de portofoliu (abrogat prin O. nr.52/2005)
  O. nr.5/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și cantităților din contractele cu opțiune încheiate de Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.
art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 11 alin. (1), alin. (2) lit.a), i) si j)
  O. nr.6/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru cu opțiune de vânzare-cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător termo] și Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A.
art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 11 alin. (1), alin. (2) lit.a),
  O. nr.7/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic - Revizia 1 (abrogat prin O. nr.55/2005)
art. 9 alin. (2), (6), (7), art. 11 alin. (2) lit.a) si n)
  O. nr.8/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea normei tehnice energetice "Normativ pentru evidența și analiza evenimentelor accidentale din instalațiile de producere, transport și distribuție a energiei electrice și termice"
art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit.a) si i)
  O. nr.77/2005 al ministrului economiei și comerțului privind concesionarea serviciului public de distribuție a energiei electrice
art.23
  O. nr.9/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind acreditarea consumatorilor eligibili de energie electrică
art. 11 alin. (2) lit.h) si art. 9 alin. (6) si (7)
  O. nr.10/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de ajustare/revizuire a tarifelor de distribuție în cursul anului 2005 (abrogat prin O. nr.72/2013)
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit.e) si art. 28
  O. nr.11/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate la consumatorii captivi de energie electrică - Revizia 2
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (1) si (2) lit.a) si i) si art. 34 alin. (1) si (3)
  O. nr.13/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind participarea producătorilor de energie electrică la piața concurențială
art. 2 lit.c), art. 9 alin. (6) si (7) si art. 11 alin. (1) si (2) lit.a) si o)
  O. nr.14/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind perioada de testare a noii platforme de tranzacționare din piața angro de energie electrică
art. 2 lit.c), art. 9 alin. (6) si (7) si art. 11 alin. (1) si (2) lit.a) si o)
  O. nr.12/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2004 și nr. 39/2004
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit.d) si e), art. 56 alin. (1) si art. 58 alin. (3)
  O. nr.15/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi (abrogat prin O. nr.40/2005)
art. 9 alin. (6) si (7) si art. 51
  O. nr.16/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind relațiile contractuale dintre consumator și subconsumatorul său de energie electrică (abrogat prin O. nr.3/2007)
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit.e), art. 28 si art. 58 din Regulament
  O. nr.17/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea garanțiilor la consumatorii captivi de energie electrică rău platnici (abrogat prin O. nr.84/2015)
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (1), alin. (2) lit.a) si i), art. 34 alin. (1) si (3)
  O. nr.18/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Procedurii pentru calculul energiei electrice care se facturează în situația defectării grupului de măsurare (abrogat prin O. nr.121/2015)
art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 1 alin. (1) si alin. (2) lit.a) si i)
  O. nr.19/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a valorilor minime și maxime de tranzacționare a certificatelor verzi (abrogat prin O. nr.40/2005)
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit.c)
  O. nr.20/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea valorilor minime și maxime de tranzacționare a certificatelor verzi pentru anul 2005 (abrogat prin O. nr.40/2005)
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit.c)
  O. nr.21/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică (abrogat prin O. nr.88/2009)
art. 2 lit. c), art. 9 alin. (6) si (7) si art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i)
  O. nr.22/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare/ cumpărare a energiei electrice, încheiat între [producător de energie electrică] și [furnizorul consumatorilor captivi]
  O. nr.23/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare/ cumpărare a energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice de distribuție, încheiat între [producător de energie] și [operator de distribuție]
art.9 alin. (2),(6) si (7), art.11 alin. (1) si alin. (2) lit.a) si i)
  O. nr.24/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a prețurilor și a cantităților de energie electrică vândute de producători prin contracte reglementate și a prețurilor pentru energie termică livrată din centrale cu grupuri de cogenerare - revizia 1
art. 2 lit. c), art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (1), alin. (2) lit. a) si o) si art. 56 alin. (2)
  O. nr.25/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind reglementarea achiziției energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic în rețelele de transport și distribuție (abrogat prin O. nr.72/2013)
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i), art. 34 alin. (1), (2) si (3), art. 37 alin. (2) si art. 38 alin. (1) lit. a)
  O. nr.27/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 40/2004 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem și de administrare a pieței angro de energie electrică dintre Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. și [Client] (abrogat prin O. nr.44/2006)
art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (2) lit. f), art. 28 si art. 32 - 34
  O. nr.26/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem și de distribuție a energiei electrice, precum și pentru decontare pe piața angro de energie electrică, practicate de agenții economici din cadrul sectorului energetic (abrogat prin O. nr.48/2005)
art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), art. 56 alin. (1) si art. 58 alin. (3)
  O. nr.28/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor captivi (abrogat prin O. nr.49/2005)
art. 9 alin. (6) si (7), al art. 11 alin. (2) lit. d) si e), art. 56 alin. (1) si al art. 58 alin. (3)
  O. nr.29/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în configurații calificate pentru producție prioritară necontrolabilă (abrogat prin O. nr.42/2011)
art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i)
  O. nr.30/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind cadrul de funcționare al pieței angro de energie electrică
art. 9 alin. (2), (6) si (7), al art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i)
  H.G. nr.644/2005 privind majorarea gradului de deschidere a pieței de energie electrică (abrogat prin H.G. nr.638/2007)
art. 24 alin. (2)
  O. nr.31/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1/2005 privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005
art.8 alin. (2), art.9 alin. (6) si (7)
  O. nr.32/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor de emitere a avizelor de amplasament și a avizelor tehnice de racordare practicate de operatorii de distribuție (abrogat prin O. nr.114/2014)
art. 9 alin. (6) si (7) si art. 53 lit. g)
  H.G. nr.763/2005 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2005-martie 2006
  O. nr.33/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum aparținând furnizorilor, producătorilor, autoproducătorilor și Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A (abrogat prin O. nr.130/2015)
art. 2 lit. d), art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i), art. 34 alin. (1) si (3)
  O. nr.34/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind racordarea utilizatorilor la rețelele electrice în vecinătate de limita zonei de activitate a unor operatori de distribuție (abrogat prin O. nr.16/2012)
art. 9 alin. (2), (6) si (7), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a)
  O. nr.35/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind asigurarea energiei electrice reactive și modul de plată a acesteia (abrogat prin O. nr.33/2014)
art. 2 lit. d), art. 9 alin. (6) si (7), art. 11 alin. (1) si alin. (2) lit. a) si i) si art. 34 alin. (1) si (3)
  O. nr.38/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind condițiile și modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică (abrogat prin O. nr.121/2017)
art. 2 lit. d), art. 9 alin. (6) și (7), art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a), d) și i)
  O. nr.54/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea agenților economici care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic (abrogat prin O. nr.24/2007)
art.9 alin.(2), (6) și (7), al art.11 alin.(1) și alin.(2) lit.a) și n)
  O. nr.55/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută, verifică și exploatează instalații electrice din sistemul electroenergetic (abrogat prin O. nr.25/2007)
art.9 alin.(2), (6) și (7), art.11 alin.(1) și alin.(2) lit.a) și
  O. nr.1/2006 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2006
art. 8 alin. (1) și (2), art. 9 alin. (6) și (7)


Marți, 18 ianuarie 2022, 01:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.