LEGEA nr.318 din 8 iulie 2003
energiei electrice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.29/2003 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor de racordare a utilizatorilor la rețelele electrice de distribuție de medie și joasă tensiune (abrogat succesiv prin O. nr.21/2007, O. nr.3.081/2014)
  H.G. nr.540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor și autorizațiilor în sectorul energiei electrice (abrogat prin H.G. nr.713/2013)
  H.G. nr.1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori (abrogat prin H.G. nr.934/2014)
  H.G. nr.1.048/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune și a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice
  H.G. nr.1.816/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (abrogat prin H.G. nr.410/2007)
  H.G. nr.2.412/2004 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2004 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini, a contractului-cadru de concesiune și a procedurii pentru acordarea concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice
  O. nr.1/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2005
  H.G. nr.109/2005 pentru aprobarea conținutului-cadru al caietului de sarcini al concesiunii serviciului public privind distribuția energiei electrice
  H.G. nr.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia
  O. nr.38/2005 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind condițiile și modul de acordare a tarifului social consumatorilor casnici de energie electrică (abrogat prin O. nr.121/2017)
  O. nr.1/2006 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2006


Marți, 18 ianuarie 2022, 00:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.