LEGE nr.333 din 8 iulie 2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor
  H.G. nr.130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor (abrogat prin H.G. nr.11/2018)
  H.G. nr.564/2005 pentru aprobarea Instrucțiunilor și criteriilor privind înființarea, autorizarea și funcționarea ocoalelor silvice care fac obiectul prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 77/2004 pentru stimularea asocierii proprietarilor de păduri private în scopul gospodăririi durabile a acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 515/2004
  H.G. nr.1.332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a poliției locale


Luni, 21 iunie 2021, 19:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.