LEGE nr.319 din 8 iulie 2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.3.893/2004 al ministrului educației și cercetării privind Instrucțiunile pentru echivalarea funcțiilor și gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003 (abrogat prin O. nr.4.399/2005)
art.19
  O. nr.4.399/2005 al ministrului educației și cercetării pentru echivalarea funcțiilor și gradelor de cercetare-dezvoltare dobândite anterior intrării în vigoare a Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu funcțiile corespunzătoare gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare stabilite prin Legea nr. 319/2003
art.19
  O. nr.5.328/2010 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia (abrogat prin O. nr.3.759/2011)
  O. nr.3.759/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și a structurii acestuia (abrogat prin O. nr.4.608/2012)
  O. nr.6.419/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului și al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Nomenclatorului general defuncții didactice și de cercetare auxiliare din învățământul superior


Duminică, 24 octombrie 2021, 22:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.