ORDIN nr.237 din 7 iulie 2003
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc pregătirea profesională de specialitate dobândită în străinătate de cetățenii români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului economic european

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.237 din 7 iulie 2003
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 538/25 iul. 2003
Temei legal:
  L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogata prin L. nr.300/2004)
  H.G. nr.58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogat prin L. nr.300/2004)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogata prin L. nr.300/2004)
  H.G. nr.58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogat prin L. nr.300/2004)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.701/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European


Vineri, 20 mai 2022, 19:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.