LEGEA POMICULTURII nr.348 din 10 iulie 2003
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.156/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003
art. 50
  O. nr.143/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea organizării și funcționării Inspecției de stat pentru controlul tehnic în producerea și valorificarea legumelor și fructelor (abrogat prin O. nr.591/2006)
art.42 alin.(1)
  O. nr.149/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea formularelor-tip privind autorizarea plantării și defrișării plantațiilor pomicole
art.19 alin.(1), art.21 alin.(1)
  O. nr.174/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind constituirea și recunoașterea grupurilor de producători pentru valorificarea produselor horticole (abrogat prin O. nr.171/2006)
art.42 alin. (1)
  O. nr.532/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei standardelor de comercializare pentru legume și fructe proaspete
art.27


Miercuri, 25 mai 2022, 03:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.