HOTĂRÂRE nr.952 din 14 august 2003
privind aprobarea normelor și procedurilor în vederea operaționalizării Sistemului informatic integrat, componentă a Sistemului Electronic Național
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.952 din 14 august 2003
Emitent: Guvern
Nota de fundamentare
Publicare: M.Of. nr. 631/3 sep. 2003
Temei legal:
  L. nr.415/2002 privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării
art. 3
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
  L. nr.676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul telecomunicațiilor (abrogata prin L. nr.506/2004)
  L. nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (abrogata prin L. nr.129/2018)
  L. nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
  H.G. nr.353/2002 pentru aprobarea Normelor privind protecția informațiilor clasificate ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord în România
  H.G. nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România
  O.U.G. nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
  L. nr.101/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției


Joi, 11 august 2022, 08:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.