ORDIN nr.122 din 11 septembrie 2003
al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.122 din 11 septembrie 2003
Emitent: Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Publicare: M.Of. nr. 663/18 sep. 2003
Rectificare: M.Of. nr. 693/3 oct. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.631/2002 LEGEA bugetului de stat pe anul 2003
art. 17 alin. (5) si anexa nr. 3/26/27
Functie activa:
Trimitere la: D.-L. nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
  L. nr.31/1990 privind societățile comerciale
  H.G. nr.518/1995 privind unele drepturi și obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
  H.G. nr.543/1995 privind drepturile banesti ale salariaților instituțiilor publice și regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în cadrul localității, în interesul serviciului (abrogat prin H.G. nr.1.860/2006)
  L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
  L. nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (abrogata prin L. nr.346/2004)
  L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogata prin L. nr.300/2004)
Functie pasiva:
Rectificare: M.Of. nr. 693/3 oct. 2003 text


Duminică, 26 iunie 2022, 16:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.