ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.84 din 18 septembrie 2003
pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.787/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii județene în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.788/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a unor unități administrativ-teritoriale și din administrarea unor consilii locale în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.851/2004 privind transmiterea unor sectoare de drum din proprietatea publică a orașului Săcueni și din administrarea Consiliului Local al Orașului Săcueni, județul Bihor, în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național, precum și încadrarea funcțională a acestora ca drum național
  H.G. nr.1.101/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului Român de Informații și a Serviciului de Informații Externe în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
Art. 1 alin. (6)
  H.G. nr.1.127/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului, prin societăți comerciale, în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.1.253/2004 privind transmiterea unor suprafețe de teren din domeniul public al orașului Cernavodă, județul Constanța, și din administrarea Consiliului Local al Orașului Cernavodă în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării unor activități de utilitate publică de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.2.069/2004 privind transmiterea unui sector de drum național, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național
  H.G. nr.427/2005 privind transmiterea unor suprafețe de teren din proprietatea publică a orașului Otopeni și din administrarea Consiliului Local al Orașului Otopeni în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.780/2005 privind transmiterea unei suprafețe de teren aflate în proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Educației și Cercetării Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Mașini și Instalații destinate Agriculturii și Industriei Alimentare în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
  H.G. nr.798/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Reabilitare DN 24 limita de județ Galați/Vaslui până la Crasna (km 51+000 - km 105+070) și DN 24B Crasna-Albița (DN 24B km 0+000 - km 47+881)"
  H.G. nr.799/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Reabilitare DN 1H Zalău-Aleșd (km 0+000 - km 69+334)"
  H.G. nr.800/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Caracal"
  H.G. nr.801/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Reabilitare DN 6 Alexandria-Craiova km 90+190 - km 222+183"
  H.G. nr.840/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Alexandria"
  O. nr.653/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii și al ministrului culturii și patrimoniului național pentru instituirea Programului național de cercetare arheologică "Autostrada"
  H.G. nr.926/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum de interes județean, trecute în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Județean Cluj, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
  H.G. nr.1.044/2010 privind modificarea alin. (1) al art. 18 din anexa nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România"
art. 17
  H.G. nr.1.053/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Varianta ocolitoare Săcueni km 0+000 - km 7+623"
art. 11 lit. e)
  H.G. nr.1.058/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Varianta ocolitoare Carei km 0+000-km 10+459"
  H.G. nr.1.063/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Varianta ocolitoare Valea lui Mihai km 0+000-km 3+417"
  H.G. nr.1.145/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Mangalia"
  H.G. nr.1.162/2010 privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unor sectoare de drumuri naționale aflate în proprietatea publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Focșani în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., în vederea reabilitării acestora
  H.G. nr.1.160/2010 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiții "Modernizare DN 1A, Buftea-Centura Ploiești Vest, km 12+260km 64+400"
  H.G. nr.1.258/2010 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 4.496 m 2 , aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a lucrărilor de construcție a obiectivului "Fluidizare trafic pe DN 1 între km 8+100 și km 17+100 și centura rutieră în zona de nord a municipiului București - obiect 7 - Completarea centurii rutiere a municipiului București prin construcția sectorului cuprins între DN 7-DN 1A"
  H.G. nr.1.390/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.093/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Autostrada Timișoara-Lugoj"
  H.G. nr.1.391/2010 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.094/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Timișoara cu profil de autostradă"
  H.G. nr.16/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție "Modernizarea infrastructurii privind siguranța circulației pe DN 1, în sate lineare și puncte negre"
  H.G. nr.86/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Reabilitarea a 10 poduri importante/strategice în zona Dobrogea"
  H.G. nr.103/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor sectoare de drum, trecute din domeniul public al municipiului Brașov în domeniul public al statului, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale
art. 1 alin. (6)
  H.G. nr.157/2011 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Varianta de ocolire Găești"
  H.G. nr.206/2011 privind transmiterea, pe perioada executării lucrărilor, a unui drum național aflat în proprietatea publică a statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.
  H.G. nr.373/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei suprafețe de teren, trecută în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Pitești"
  H.G. nr.374/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor imobile construcții și terenuri, aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Arad, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Arad"
  H.G. nr.486/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 16.250 m2 , trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
  H.G. nr.487/2011 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unei suprafețe totale de teren de 8.905 m 2 , trecută în proprietatea publică a statului, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de investiție "Varianta de ocolire a municipiului Constanța"
  H.G. nr.194/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58 km 28+663 peste pârâul tău la Soceni", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.197/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58B km 6+504 la Reșița", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.200/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58 km 17+955 peste râul Pogăniș la Brebu", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.201/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 6 km 620+265 la Sânnicolau", judetul Timis
  H.G. nr.202/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrarilor de interventii "Refacere sistem rutier cu ridicarea liniei rosii pe DN 39 km 23+500 - km 32+000"
  H.G. nr.192/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 68 km 48 + 905 la Zeicani", județul Hunedoara
  H.G. nr.195/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58 km 8+570 peste pârâul Toplița la Păltiniș", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.196/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58 km 4+550 peste pârâul Măcicaș la Păltiniș", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.198/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 57B km 57+844, peste Rudaria la Prilipeț", județul Caraș-Severin
  H.G. nr.199/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenți lucrărilor de intervenții "Consolidare pod pe DN 58Bkm 13+793, peste Valea Eruga, la Bocșa", județul Caraș-Severin


Vineri, 21 ianuarie 2022, 13:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.