ORDIN nr.4.923 din 22 septembrie 2003
al ministrului educației, cercetării și tineretului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea centrelor și a cabinetelor de asistență psihopedagogică
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.4.923 din 22 septembrie 2003
Emitent: Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 702/7 oct. 2003
Temei legal:
  L. nr.84/1995 Legea învățământului
art.49 alin. (2)
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
art.7 alin. (3). art.21 alin. (1), art.43 lit. e)
  O.G. nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.84/1995 Legea învățământului
  L. nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (abrogata prin L. nr.1/2011)
  O.G. nr.103/1998 privind modificarea structurii normei didactice în învățământul preuniversitar
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.5.418/2005 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor județene/al municipiului București de resurse și de asistență educațională și a regulamentelor-cadru ale instituțiilor din subordine


Joi, 25 aprilie 2019, 13:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.