HOTĂRÂRE nr.1.209 din 14 octombrie 2003
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.209 din 14 octombrie 2003
Emitent: Guvern
Cu functie: de baza, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat succesiv
Publicare: M.Of. nr. 757/29 oct. 2003 text
Temei legal:
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
art. 491 alin. (1), art. 58 alin. (5)
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. XXIII lit. a)
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și de contestare a calificativelor acordate
cu exceptia art. 5 si art. 6 care îsi mentin valabilitatea pâna la data de 31 decembrie 2003.
  H.G. nr.1.085/2001 privind organizarea perioadei de stagiu, condițiile de evaluare și regulile specifice aplicabile funcționarilor publici debutanți
  H.G. nr.1.087/2001 privind organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice
la 1 ianuarie 2004
Trimitere la: L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  H.G. nr.1.084/2001 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, precum și de contestare a calificativelor acordate (abrogat prin H.G. nr.1.209/2003)
  H.G. nr.1.087/2001 privind organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice (abrogat prin H.G. nr.1.209/2003)
  O. nr.8/2002 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Criteriilor de performanță pe baza cărora se face evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2002
  O.U.G. nr.192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  L. nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
  L. nr.228/2003 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale funcționarilor publici
  O. nr.218/2003 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici (abrogat prin O. nr.1.306/2013)
Functie pasiva:
Modificat: O.U.G. nr.92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
suspenda aplicarea dispozitiilor art. 46
  L. nr.76/2005 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005
- aprobă cu modificări si completari O.U.G.nr. 92/2004
  O.U.G. nr.67/2005 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
- suspenda, pâna la 31 dec. 2005, aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6) referitoare la indemnizatia membrilor comisiilor de concurs si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor
  O.U.G. nr.66/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
- suspenda, pâna la 31 dec. 2005, aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6) referitoare la indemnizatia membrilor comisiilor de concurs si ai comisiilor de solutionare a contestatiilor
Abrogat: H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
  H.G. nr.787/2008 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalților funcționari publici, managementul carierei și mobilitatea înalților funcționari publici și a art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, precum și pentru modificarea art. 161 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici
- cu excepția secțiunii a 2-a din anexa nr. 3 care se abrogă la data de 12 oct. 2008


Marți, 16 august 2022, 04:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.