ORDIN nr.258 din 11 noiembrie 2003
al președintelui Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație privind aprobarea criteriilor specifice de acordare a statutului de utilitate publică asociațiilor, fundațiilor și federațiilor care desfășoară activități din sfera de competență a Agenției Naționale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație, a listei documentelor solicitate acestora în vederea recunoașterii ca fiind de utilitate publică și a formularului raportului de activitate pe ultimii 3 ani al acestora

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.258 din 11 noiembrie 2003
Emitent: Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Publicare: M.Of. nr. 811/18 noi. 2003
Temei legal:
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
art.17 alin. (2) lit. d), art.401, art.51 alin. (1)
Functie activa:
Trimitere la: L. nr.21/1924 pentru persoanele juridice (Asociații și Fundații) (abrogata prin O.G. nr.26/2000)
  L. nr.15/1968 Codul Penal al României (abrogata prin L. nr.187/2012)
  D.-L. nr.66/1990 privind organizarea și funcționarea cooperației meșteșugărești
  L. nr.109/1996 privind organizarea și functionarea cooperatiei de consum și a cooperatiei de credit
  O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații
  L. nr.356/2001 LEGEA patronatelor


Duminică, 26 iunie 2022, 18:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.