HOTĂRÂRE nr.1.344 din 18 noiembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.424/2003 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea taxei de autorizare pentru operațiunile cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase (abrogat prin O. nr.470/2005)
art.9 din norme
  O. nr.425/2003 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea formularelor-tip ale cererilor pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice să efectueze operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase
art.4 alin. (4) si art.10 din norme
  O. nr.37/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanții, producătorii, importatorii, exportatorii și, după caz, vânzătorii de obiecte și bijuterii din metale prețioase și aliajele acestora (abrogat prin O. nr.214/2011)
art.32 din norme
  O. nr.38/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor de certificare care urmează să fie aplicate pe obiecte și pe bijuterii din metale prețioase și aliajele acestora de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (abrogat prin O. nr.264/2008)
art.30 alin.(2)
  O. nr.526/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului
art.37 si 38 din norme
  O. nr.101/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării operațiunii de marcare cu marca de garanție proprie (abrogat prin O. nr.104/2015)
art.28 din norme
  O. nr.102/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea Normelor tehnice de analiză și marcare a metalelor prețioase și aliajelor acestora
art. 27 din norme
  O. nr.202/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea și înregistrarea mărcilor de garanție proprie pentru bijuterii și obiecte din metale prețioase și aliaje ale acestora (abrogat prin O. nr.214/2011)
  O. nr.1.809/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Registrului special de evidență a operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase
art. 36 alin. (2) din Norme
  O. nr.469/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea taxelor pentru vizarea anuală a autorizațiilor pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase (abrogat prin O. nr.179/2011)
art. 9 din Norme
  O. nr.470/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea taxelor de autorizare pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase (abrogat prin O. nr.178/2011)
art. 9 din Norme


Duminică, 25 septembrie 2022, 03:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.