HOTĂRÂRE nr.1.344 din 18 noiembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase și pietrelor prețioase în România, cu modificările și completările ulterioare
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.37/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea modelelor mărcilor utilizate de fabricanții, producătorii, importatorii, exportatorii și, după caz, vânzătorii de obiecte și bijuterii din metale prețioase și aliajele acestora (abrogat prin O. nr.214/2011)
  O. nr.101/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru aprobarea condițiilor în vederea autorizării operațiunii de marcare cu marca de garanție proprie (abrogat prin O. nr.104/2015)
  O. nr.1.809/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Registrului special de evidență a operațiunilor cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase
  O. nr.469/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind stabilirea taxelor pentru vizarea anuală a autorizațiilor pentru efectuarea de operațiuni cu metale prețioase, aliaje ale acestora și pietre prețioase (abrogat prin O. nr.179/2011)


Duminică, 25 septembrie 2022, 02:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.