LEGEA nr.519 din 3 decembrie 2003
bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Lege nr.519 din 3 decembrie 2003
Emitent: Parlament Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 640/2003
Consultati:
forma trimisa la promulgare
expunerea de motive la Lege
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 864/4 dec. 2003
Functie activa:
Modifică: L. nr.50/1996 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului din organele autorității judecătorești (abrogata prin O.G. nr.8/2007)
suspenda pâna la 31 decembrie 2004 aplicarea prevederilor art. 41 alin. (1) referitoare la prima de concediu de odihna
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
suspenda aplicarea art.32 alin. (2) pâna la 31 decembrie 2004
  O.U.G. nr.33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
prelungește termenele de la art. III pâna la 31 decembrie 2004
  L. nr.656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor (abrogata prin L. nr.129/2019)
suspenda pâna la 31 decembrie 2004 aplicarea prevederilor art. 20 alin. (8) referitoare la prima de concediu de odihna
Trimitere la: D.-L. nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
  O.G. nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
  L. nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
  L. nr.189/2000 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare
  H.G. nr.494/2001 pentru aprobarea Normelor și criteriilor pe baza carora se acorda bilete de odihna prin sistemul organizat și administrat de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.83/2011)
  L. nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
Functie pasiva:
Promulgată: D. nr.817/2003 pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
Modificată: O.G. nr.49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
  O.G. nr.92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
modifică si completează corespunzator
  L. nr.445/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 49/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
aprobă O.G. nr. 49/2004
  L. nr.444/2004 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2004 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004
aprobă O.G. nr. 92/2004


Miercuri, 28 septembrie 2022, 23:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.