ORDIN nr.631 din 3 noiembrie 2003
al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.631 din 3 noiembrie 2003
Emitent: Agenția Națională de Control al Exporturilor
Cu functie: de modificare, de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 878/10 dec. 2003
Temei legal:
  L. nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.129/2006)
art.3 alin. (2) si (6)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.179/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind raportarea derulării operațiunilor de import de produse și tehnologii cu dublă utilizare, altele decât cele sensibile și foarte sensibile
Modifică: O. nr.25/1999 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (abrogat prin O. nr.59/2005)
  O. nr.139/2001 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea formularelor-tip de licență și a altor documente prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (abrogat succesiv prin O. nr.676/2003, O. nr.427/2003)
  O. nr.148/2001 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea formularelor-tip de autorizație, permise și alte documente prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (abrogat succesiv prin O. nr.676/2003, O. nr.427/2003)
  O. nr.159/2002 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea persoanelor juridice pentru efectuarea de operațiuni de comerț exterior cu produse strategice în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice (abrogat prin O. nr.59/2005)
Trimitere la: L. nr.56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora
  H.G. nr.467/1999 privind produsele strategice supuse regimului de control la export și import (abrogat prin H.G. nr.861/2004)
  L. nr.387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare (abrogata prin O.U.G. nr.129/2006)
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.13/2007 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2006 privind regimul de control al exporturilor de produse și tehnologii cu dublă utilizare


Miercuri, 25 mai 2022, 14:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.