ORDIN nr.862/M136/546/2.935/6.380/3.497/21.833/865 din 2003
al ministrului sănătății, ministrului apărării naționale, ministrului administrației și internelor, ministrului justiției, directorului Serviciului Român de Informații, directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa öigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și farmaceutice care aparțin acestei rețele

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.862 din 17 septembrie 2003
Emitent: Ministerul Sănătății
Numar/data: Ordin nr.M136 din 10 octombrie 2003
Emitent: Ministerul Apărării Naționale
Numar/data: Ordin nr.546 din 2 octombrie 2003
Emitent: Ministerul Administrației și Internelor
Numar/data: Ordin nr.2.935 din 15 octombrie 2003
Emitent: Ministerul Justiției
Numar/data: Ordin nr.6.380 din 24 octombrie 2003
Emitent: Serviciul Român de Informații
Numar/data: Ordin nr.3.497 din 29 octombrie 2003
Emitent: Serviciul de Telecomunicații Speciale
Numar/data: Ordin nr.21.833 din 27 octombrie 2003
Emitent: Serviciul de Informații Externe
Numar/data: Ordin nr.865 din 31 octombrie 2003
Emitent: Serviciul de Protecție și Pază
Publicare: M.Of. nr. 886/12 dec. 2003


Vineri, 22 martie 2019, 14:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.