HOTĂRÂRE nr.1.533 din 18 decembrie 2003
privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.1.533 din 18 decembrie 2003
Emitent: Guvern
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 18/9 ian. 2004
Temei legal:
  O.U.G. nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
art. 6, art. 7 alin. (1) si alin. (3) lit. b) si m), art. 13
Functie activa:
Trimitere la: O.G. nr.95/1998 privind înființarea unor instituții publice în subordinea Ministerului Transporturilor
  O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
  L. nr.203/2003 privind realizarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport de interes național și european
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.1.563/2006 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză și a Hotărârii Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convențional din România cu sistemul de transport feroviar convențional transeuropean (abrogat prin H.G. nr.877/2010)
- modifică titlul, art. 1 alin.(1), art. 1 partea introductivă a alin.(2), art. 2 lit. p) și q), art. 5 alin.(1), art. 5 alin.(3) lit. e), art. 6, partea introductivă a art. 7, art.7 lit. a)-c), art. 10 alin.(2) și (3), art. 11, art. 12, art. 14 alin.(3), art. 14 alin.(4), art. 17, elimină titlul "Capitolul V - Organismul notificat", art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 23, art. 24, art. 25, anexa nr. 3 și anexa nr. 7; introduce alin.(3) la art. 1, lit. t) și u) la art. 2, alin.7) la art. 5, alin.(4) la art. 10, alin.(5) și (6) la art. 14, alin. (3) la art. 16, capitolul V după art. 19, capitolul VI după art. 20, art. 211, art. 212, capitolul VII după art. 23, capitolul VIII după art. 24, capitolul IX după art. 25, art. 26-31, mențiunea privind transpunerea după art. 31; înlocuiește anexa nr.1, marcajul "CS" cu marcajul "CE"; abrogă art. 22
  H.G. nr.1.395/2007 pentru modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convențional și a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză (abrogat prin H.G. nr.877/2010)
- înlocuiește anexa nr. 6
Abrogat: H.G. nr.877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar


Joi, 11 august 2022, 23:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.