ORDIN nr.701 din 17 decembrie 2003
al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European
Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.701 din 17 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
Cu functie: de abrogare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 19/9 ian. 2004
Temei legal:
  L. nr.203/1999 privind permisele de muncă (abrogata prin O.U.G. nr.56/2007)
  H.G. nr.434/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare și de anulare a permiselor de muncă (abrogat prin H.G. nr.1.145/2004)
  L. nr.507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogata prin L. nr.300/2004)
  H.G. nr.58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice (abrogat prin L. nr.300/2004)
Functie activa:
Abrogă: O. nr.237/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc pregătirea profesională de specialitate dobândită în străinătate de cetățenii români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului economic european
Trimitere la: L. nr.29/1990 Legea contenciosului administrativ (abrogata prin L. nr.554/2004)
  O. nr.601/2002 al președintelui Institutului Național de Statistică privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN
  O.U.G. nr.27/2003 privind procedura aprobării tacite
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.27/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățeni români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European (abrogat prin O.G. nr.43/2015)
  O. nr.410/2005 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituției care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învățământ, de cetățenii români sau cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene și ai statelor aparținând Spațiului Economic European (abrogat prin O.G. nr.43/2015)
Abrogat: O.G. nr.43/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România
- la data intrării în vigoare a ordinelor prevăzute la art. 3513 alin. (4) și la art. 3514 alin. (2)


Joi, 20 ianuarie 2022, 21:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.