ORDIN nr.1.027 din 11 decembrie 2003
al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române prin care se adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcațiunile de agrement

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.1.027 din 11 decembrie 2003
Emitent: Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
Publicare: M.Of. nr. 21/12 ian. 2004
Temei legal:
  H.G. nr.312/2002 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a ambarcațiunilor de agrement (abrogat prin H.G. nr.2.195/2004)
art. 6 alin. (2)


Miercuri, 28 septembrie 2022, 08:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.